Trần Phương Hà

Giải quyết yêu cầu tách hộ khẩu khi chủ hộ khẩu đã chết

tôi và gia đình có nhập khẩu nhờ vào nhà mẹ nuôi, nhưng hiện tại mẹ nuôi tôi đã mất, vậy tôi muốn tách khẩu có được không?
Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư, xin luật sư cho tôi hỏi, tôi và gia đình có nhập khẩu nhờ vào nhà mẹ nuôi, nhưng hiện tại mẹ nuôi tôi đã mất, vậy tôi muốn tách khẩu có được không ? Mong luật sư giải đáp hộ tôi thủ tục thực hiện thế nào, Tôi xin cảm ơn .
 
Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
 
Theo thông tin mà bạn đã cung cấp, bạn và gia đình đã nhập khẩu nhờ vào nhà mẹ nuôi. Như vậy, bạn và gia đình bạn hiện đang chung khẩu với nhà mẹ nuôi bạn.Trường hợp nhập khẩu của bạn thuộc trường hợp tại khoản 3 Điều 25 Luật cư trú 2006: “Người không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình thì được nhập chung vào sổ hộ khẩu đó”.
 
 Với yêu cầu xin tách khẩu của bạn, cũng như thủ tục tách sổ hộ khẩu, pháp luật có quy định như sau:
 
Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;
b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.
2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bạn và gia đình bạn đã nhập vào sổ hộ khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 25 do đó, bạn và gia đình bạn chỉ được tách khẩu nếu:
 
+ Bạn và gia đình bạn có chung chỗ ở hợp pháp với chủ hộ khẩu
 
+ Bạn và gia đình bạn được chủ hộ khẩu đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.
 
Do đó, nếu mẹ nuôi bạn không phải là chủ hộ khẩu thì bạn và gia đình chỉ cần được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản là sẽ có quyền tách sổ hộ khẩu.
 
Nếu mẹ nuôi bạn là chủ hộ khẩu, nay mẹ nuôi bạn đã chết thì bạn phải chờ đến khi hộ gia đình xác lập được chủ hộ khẩu mới trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau đó, bạn và gia đình phải được chủ hộ khẩu mới đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản thì mới được tách khẩu. Vấn đề này được pháp luật quy định:
 
Điều 29. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Giải quyết yêu cầu tách hộ khẩu khi chủ hộ khẩu đã chết. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng


Luật gia Nguyễn Thương – Luật Minh Gia
 
Hotline: 1900 6169