Phương Thúy

Được ủy quyền bán xe thì chủ xe cần có mặt khi bán không?

Hiện nay, có rất nhiều lý do khiến chủ sở hữu không tự mình thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình nên chủ sở hữu có thể ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện, trong số đó có hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu phương tiện giao thông cơ giới. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chủ sở hữu và người mua bán xe ký kết hợp đồng ủy quyền để thay thế cho hợp đồng mua bán xe, điều này tiểm ẩn nhiều rủi ro cho người bán và người mua.

Trong bài viết này Luật Minh Gia sẽ tư vấn về hợp đồng ủy quyền mua bán xe và trình tự thủ tục chuyền quyền sở hữu xe.

Câu hỏi: Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề sang tên xe cho người sử dụng mới. Cách đây mấy năm tôi có mua một chiếc xe ô tô trên Hà Nội. Tôi chỉ làm giấy ủy quyền xe, trong giấy ủy quyền với nội dung ghi rõ. Tôi được quyền sử dụng và được phép cho tặng,mua bán đối với người thứ 3. Nay tôi muốn bán chiếc xe đó cho người thứ 3 sử dụng, người thứ 3 này yêu cầu tôi phải làm thủ tục mua bán sang tên cho người thứ 3. Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi cần làm những thủ tục gì có phải quay lại gặp người đứng tên trong giấy đăng ký xe để rút hồ sơ xe không? mà hiện giờ người đó đang ở nước ngoài. Rất mong luật sư tư vấn giúp tôi nên phải bắt đầu và làm những thủ tục gì. Xin chân thành cám ơn.

Giải đáp:

- Thứ nhất, về ủy quyền mua bán xe:

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì chủ sở hữu xe đã ủy quyền cho bạn để thực hiện mua bán, tặng cho với người thứ ba. Điều 138 Bộ luật dân sự 2015 quy định về đại diện theo ủy quyền như sau:

“Điều 138. Đại diện theo ủy quyền

1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự

…”

Theo quy định nêu trên thì trường hợp chủ sở hữu xe đã ủy quyền cho bạn được thay mặt chủ sở hữu thực hiện thủ tục tặng cho, mua bán xe với người khác thì bạn được trực tiếp thực hiện mà không cần sự có mặt của chủ cũ. Tuy nhiên, trước khi thực hiện thì bạn phải kiểm tra phạm vi ủy quyền dựa trên hợp đồng ủy quyền và hiệu lực của hợp đồng ủy quyền như thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 140 Bộ luật dân sự 2015 và các trường hợp chấm dứt ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Bộ luật dân sự 2015:

“Điều 140. Thời hạn đại diện

1. Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp không xác định được thời hạn đại diện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thời hạn đại diện được xác định như sau:

a) Nếu quyền đại diện được xác định theo giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện được tính đến thời điểm chấm dứt giao dịch dân sự đó;

b) Nếu quyền đại diện không được xác định với giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện là 01 năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền đại diện.

3. Đại diện theo ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây:

a) Theo thỏa thuận;

b) Thời hạn ủy quyền đã hết;

c) Công việc được ủy quyền đã hoàn thành;

d) Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền;

đ) Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;

e) Người đại diện không còn đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 134 của Bộ luật này;

g) Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được.”

Do Luật Minh Gia không nhận được hợp đồng ủy quyền của bạn nên bạn tự đối chiếu với các quy định nêu trên để xác định các vấn đề sau:

- Phạm vi ủy quyền cho phép bạn được thực hiện ký kết hợp đồng chuyển quyền cho người thứ ba và thực hiện thủ tục sang tên xe tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Hợp đồng ủy quyền vẫn còn hiệu lực (còn thời hạn và không thuộc trường hợp chấm dứt ủy quyền).

Trường hợp hợp đồng ủy quyền đáp ứng điều kiện nêu trên thì bạn được trực tiếp thực hiện thủ tục mua bán xe mà không cần sự có mặt của chủ cũ.

- Thứ hai, về thủ tục chuyển quyền sở hữu xe: 

Điều 10 Thông tư 58/2020 TT-BCA quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cụ thể:

“Điều 10. Cấp đăng ký, biển số xe

2. Đăng ký sang tên:

a) Tổ chức, cá nhân bán, điều chuyển, cho, tặng, phân bổ hoặc thừa kế xe: Khai báo và nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này;

c) Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, phân bổ hoặc được thừa kế xe liên hệ với cơ quan đăng ký xe nơi cư trú: Nộp giấy tờ theo quy định tại Điều 7; khoản 2, khoản 3 Điều 8, giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (không áp dụng trường hợp sang tên ngay trong cùng tỉnh sau khi hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu xe) và xuất trình giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư này để làm thủ tục đăng ký sang tên. Trình tự cấp biển số thực hiện theo quy định tại điểm b, điểm đ (đối với ô tô sang tên trong cùng tỉnh, mô tô sang tên trong cùng điểm đăng ký) và điểm b, điểm c điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này (đối với sang tên khác tỉnh)…”

Căn cứ quy định nêu trên, để tiến hành thủ tục sang tên xe cho người thứ ba bạn cần thực hiện trình tự, thủ tục như sau:

Bước 1: Ký kết hợp đồng mua bán hoặc tặng cho xe có công chứng hoặc chứng thực;

Bước 2: Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe thì bạn phải tiến hành công việc sau:

- Sang tên cho tổ chức, cá nhân khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là sang tên khác tỉnh): Bạn trực tiếp nộp giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cho cơ quan đăng ký xe;

- Sang tên cho tổ chức, cá nhân trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là sang tên cùng tỉnh): Bạn trực tiếp nộp giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe.

Bước 3: Trong thời gian 30 ngày thì người mua xe phải đến Cơ quan đăng ký xe để thực hiện chuyển quyền sở hữu xe.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hà Nội.

Hotline: 1900 6169