Luật sư Vũ Đức Thịnh

Đòi quyền thừa kế sau hơn 30 năm có được không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ nhất: Miếng đất vườn nhà tôi hồi xưa ông nội đứng tên mà mất sớm nên Ba tôi là anh cả trong nhà nên đứng ra làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cách đây hơn 30 năm). Ngoài Ba còn 2 chú và 1 cô nữa. Giờ 1 chú bị bệnh tai biến nên không còn minh mẫn. Còn 1 chú và 1 cô hiện đang ra nhà tôi bắt chia đất. Cho tôi hỏi vậy giờ ra tòa thì có phải chia đất cho cô chú của tôi không . cảm ơn luật sư

Trả lời tư vấn: Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

Chia di sản thừa kế khi hết thời hiệu

Chia di sản thừa kế.

Với trường hợp của gia đình mình thì cần phải làm rõ nội dung ông mất từ thời điểm nào, tính tới thời điểm hiện tại đã quá 10 năm hay chưa. Nếu chưa tới 10 năm thì sẽ cô chú sẽ vẫn có quyền yêu cầu chia di sản thừa kế và di sản thừa kế sẽ được chia đều cho những hàng thừa kế thứ nhất theo nội dung bài viết nêu trên, còn nếu như từ thời điểm ông mất tới nay đã quá 10 năm thì cô chú sẽ không còn quyền yêu cầu chia di sản thừa kế khi đã hết thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!