Trần Diềm Quỳnh

Điều kiện và thủ tục nhập hộ khẩu nội thành thành phố Hà Nội

Sổ hộ khẩu gia đình tôi hiện ở Sơn Tây - Hà Nội. Do tính chất công việc vợ chồng tôi cùng 2 con đang sinh sống tại Phường Yên Nghĩa - Hà Đông. Trong thời gian thuê trọ (tại tổ 12) gia đình tôi có đăng ký tạm trú tại Phường ( từ tháng 11/2014). Đến nay gia đình tôi đã mua đất xây nhà tại khu dịch vụ (cũng thuộc tổ 12) phường Yên Nghĩa. Tôi muốn hỏi là gia đình tôi có nguyện vọng chuyển khẩu từ Sơn Tây xuống phường Yên Nghĩa có được không? Và nếu được thì thủ tục bao gồm những gì?

Trả lời câu hỏi tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn tới Công ty của chúng tôi! Trường hợp của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:
 
Thứ nhất, căn cứ vào quy định của Luật cư trú hiện hành và Luật Thủ đô hiện hành thì trường hợp của bạn được phép chuyển khẩu từ Sơn Tây – Hà Nội xuống phường Yên Nghĩa – Hà Đông – Hà Nội.
 
- Khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô hiện hành có quy định như sau:
 
“4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú ở nội thành:
 
a) Các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 20 của Luật cư trú;
 
b) Các trường hợp không thuộc điểm a khoản này đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở; đối với nhà thuê phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê”.
 
- Điều 20 quy định điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương - Luật cư trú được sửa đổi, bổ sung năm 2013 có quy định như sau: 
 
"Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
 
1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;
 
2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 
a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
 
b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;
 
c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
 
d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
 
đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;
 
e) Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;
 
3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp;
 
4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình;
 
5. Trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì phải có đủ các điều kiện sau đây:
 
a) Bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố;
 
b) Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân;
 
c) Được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
 
6. Việc đăng ký thường trú vào nội thành thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Thủ đô.”

Như vậy, căn cứ vào quy định của luật cùng với tình huống của bạn đã đưa ra như trên, chúng tôi xác định trường hợp của bạn thuộc khoản 3 Điều 20 Luật cư trú hiện hành đã nêu trên: “Do tính chất công việc vợ chồng tôi cùng 2 con đang sinh sống tại Phường Yên Nghĩa - Hà Đông… Đến nay gia đình tôi đã mua đất xây nhà tại khu dịch vụ (cũng thuộc tổ 12) phường Yên Nghĩa”. Vậy, bạn có đủ điều kiện để chuyển khẩu từ Sơn Tây – Hà Nội xuống phường Yên Nghĩa – Hà Đông – Hà Nội.
 
Thứ hai, thủ tục để bạn chuyển hộ khẩu như sau:
 
Điều 21 Luật cư trú hiện hành quy định về thủ tục đăng ký thường trú:
 
“1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:
 
a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;
 
b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 
2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:
 
a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;
 
b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;
 
c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.
 
3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

 
Như vậy, bạn sẽ nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan Công an quận Hà Đông.
 
Hồ sơ gồm có:
 
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
 
-  Bản khai nhân khẩu;
 
- Giấy chuyển hộ khẩu được quy định tại Điều 28 Luật cư trú hiện hành;
 
- Khi làm thủ tục đăng ký thường trú phải xuất trình bản chính giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp, nộp bản sao cho cơ quan đăng ký cư trú.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện và thủ tục nhập hộ khẩu nội thành thành phố Hà Nội. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng


CV tư vấn Hoàng Huyền – Công ty Luật Minh Gia
Hỏi tư vấn qua điện thoại