Lại Thị Nhật Lệ

Điều kiện nhập khẩu vào Thành phố Hồ Chí Minh theo Luật cư trú mới?

Hộ khẩu thường trú là sổ do cơ quan công an cấp nhằm ghi nhận thông tin đăng ký thường trú, trong đó có ghi đầy đủ thông tin cơ bản của mỗi cá nhân trong hộ gia đình như thông tin về họ và tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Điều kiện và trình tự thực hiện việc đăng ký thường trú được thực hiện theo quy định của pháp luật cư trú.

1.Tư vấn quy định của pháp luật về luật cư trú

Hiện tại, Luật Cư trú 2021 chưa có hiệu lực song nó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến vấn đề chuyển khẩu và nhập khẩu. Vậy kể từ thời điểm 1/7/2021 khi mà Luật Cư trú mới có hiệu lực thì người dân khi thực hiện những thủ tục hành chính cần lưu ý những vấn đề gì?

Đã có rất nhiều khách hàng đã liên hệ với Luật Minh Gia để được tư vấn. Nếu bạn cũng có những thắc mắc, băn khoăn về vấn đề này thì hãy liên hệ với Luật Minh Gia, Luật sư chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn để bạn nắm được các quy định về vấn điều kiện và thủ tục đăng kỳ thường trú.

Nếu bạn gặp như vướng mắc liên quan tới vấn đề trên, hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc gọi tới tổng đài 1900.6169 để được giải đáp hoặc tham khảo tình huống tư vấn sau đây.

2.Trả lời câu hỏi tư vấn về thủ tục nhập khẩu

Câu hỏi tư vấn:  Năm 2011 tôi có hộ khẩu ở Quận Bình Tân, thành phố HCM. Tới năm 2014 tôi lấy vợ có hộ khẩu ở Quận 8, TP.HCM. Nhưng chưa nhập chung hộ khẩu. Tới năm 2017 do tính chất công việc tôi có chuyển khẩu về Huyện Bến Lức, Long An, nhưng chứng minh nhân dân 9 số do công an TP.HCM cấp từ năm 2011 tới nay tôi chưa đổi. Nay tôi muốn chuyển khẩu về nhà vợ tôi ở quận 8 có được ko? Và thủ tục gồm những gì? Xin tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn!

Trả lời câu hỏi tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện nhập khẩu theo quy định của Luật Cư trú 2020

Theo quy định tại Điều 20 Luật Cư trú 2020 về điều kiện nhập khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh

-Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình ở Thành phố Hồ Chí Minh

-Trường hợp không có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình ở TP Hồ Chí Minh thì cần đáp ứng những điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú 2020

+Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

+Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;

+Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ.

-Trường hợp công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú 2020 sau đây:

+ Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

+Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

-Các trường hợp công dân được đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở:

+Người hoạt động tôn giáo được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo;

+Người đại diện cơ sở tín ngưỡng;

+Người được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đồng ý cho đăng ký thường trú để trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng;

+Trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo đồng ý cho đăng ký thường trú.

-Trường hợp người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện được đăng ký thường trú tại phương tiện

Trong trường hợp này bạn bạn có thể thực hiện việc chuyển khẩu về nhà vợ tại Quận 8 khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú 2020.

Thứ hai, về thủ tục thực hiện việc nhập khẩu

Vì bạn được xác định là trường hợp đủ điều kiện đăng ký thường trú theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú 2020 nên trình tự, thủ tục thực hiện việc nhập khẩu của bạn trong trường hợp này được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Luật Cư trú 2020:

Điều 21. Hồ sơ đăng ký thường trú

“…

2. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật này bao gồm:

a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú;

c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện khác quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 20 của Luật này.

…”

Trong trường hợp của này, bạn chuẩn bị những loại giấy tờ nêu trên và nộp đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú. Cơ quan đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là cơ quan công an quận, huyện. Thời hạn giải quyết là trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú. Trường hợp từ chối đăng ký thì cơ quan đăng ký thường trú phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do đến bạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về trường hợp của bạn!

Trân trọng!

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh