Triệu Lan Thảo

Rút ngắn thời gian thử thách án treo cần điều kiện gì?

Tôi muốn hỏi thủ tục xin giảm, rút ngắn thời thời gian thử thách của án treo như sau. Ngày 13/03/20xx tôi được tòa án nhân dân hà nội tuyên 18 tháng tù treo và 36 tháng thử thách. Hiện nay tôi đã chấp hành hết 18 tháng án treo, tôi muốn hỏi liệu tôi có thể làm thủ tục xin giảm thời gian thử thách được không? Cám ơn luật sư Minh Gia.

Trả lời:

Cám ơn bạn đã gửi thông tin tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

- Quy định về rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Theo Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC về hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo thì người hưởng án treo có thể được rút ngắn thời giản thử thách khi đảm bảo các điều kiện sau:

“Điều 4. Điều kiện và mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo

1. Người được hưởng án treo có thể được Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách của án treo;

b) Có nhiều tiến bộ, được thể hiện bằng việc trong thời gian thử thách thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ của người được hưởng án treo; chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế nơi làm việc; tích cực lao động, học tập và sửa chữa lỗi lầm; thực hiện đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ khác theo quyết định của bản án;

c) Được Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát giáo dục người được hưởng án treo đề nghị rút ngắn thời gian thử thách bằng văn bản.”

>> Tư vấn quy định về rút ngắn thời gian thử thách, gọi: 1900.6169

Như trình bày của bạn, bạn đã thực hiện hết 18 tháng tù treo nhưng có thể bạn đang hiểu sai về thuật ngữ bởi lẽ đây có thể bạn đã thực hiện 18 tháng thử thách trong mức 36 tháng thử thách mà không phải thực hiện 18 tháng tù treo vì án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện.

Vì vậy, nếu bạn đã chấp hành được 18 tháng thử thách; tức bạn đã thực hiện được một phần hai thời gian thử thách cộng thêm điều kiện bạn có tiến bộ  trong việc thực hiện nghĩa vụ và được UBND cấp xã được hưởng án treo đề nghị rút ngắn thời gian thử thách thì bạn có thể đề nghị được rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

Hotline: 1900 6169