LS Nguyễn Thùy Dương

Điều kiện được xóa án tích

Em phạm tội cưỡng đoạt tài sản từ tháng 10 năm 2010. Bị phạt 9 tháng tù giam. Từ đó đến nay e chưa phạm tội gì khác. Luật sư cho em hỏi em đã được xóa án tích chưa? Có cần thiết phải làm thủ tục xóa án tích không và về nhân thân của em có trong sạch khi được xóa án tích?

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Theo như những dữ kiện mà bạn đã cung cấp thì bạn bị phạt 9 tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản từ tháng 10/2010, đến nay bạn chưa phạm tội gì khác. Theo đó, Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 quy định:

 

“Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích

 

1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

 

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

 

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

 

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

 

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

 

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

 

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

...”

 

Như vậy, kể từ khi chấp hành hình phạt tù cho đến nay bạn không phạm tội gì khác thì bạn đương nhiên được xóa án tích theo quy định nêu trên.

 

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn - Công ty luật Minh Gia

>> Yêu cầu tư vấn nhanh