Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Điều kiện có hiệu lực của di chúc miệng

Di chúc là gì? Ai có quyền lập di chúc? Để di chúc hợp pháp miệng thì di chúc đó phải đáp ứng được những điều kiện như thế nào? Những nội dung chủ yếu trong bản di chúc? Có phải di chúc nào được lập bằng văn bản cũng phải làm thủ tục công chứng hoặc chứng thực không?

1. Luật sư tư vấn di chúc

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Trong đó, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế, phân định phần di sản cho từng người thừa kế, dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng, giao nghĩa vụ cho người thừa kế và chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Tuy nhiên, trên thực tế không phải di chúc nào cũng có giá trị pháp lý mà để di chúc hợp pháp thì di chúc đó phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật. Trong trường hợp bạn hoặc gia đình bạn có vướng mắc liên quan đến di chúc hoặc các vấn đề khác của thừa kế thì bạn có thể gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia để được chúng tôi hỗ trợ.

2. Điều kiện có hiệu lực của di chúc miệng?

Câu hỏi: Thưa luật sư tháng 1-2014 cha tôi thấy không còn khỏe nên có họp gia đình (gồm cha tôi, ba người con và một người trong họ), ông đã nói miệng về việc phân chia tài sản sau khi ông mất là để lại căn nhà cho tôi (vì tôi là người trực tiếp chăm sóc ông).

Sau đó thì ông mất, nhưng nay các anh chị em trong nhà không đồng ý cho tôi thưa kế căn nhà trên vì cho rằng cha tôi mất không để lại di chúc bằng văn bản như vậy di chúc miệng của cha tôi có hợp pháp không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Di chúc có thể được lập bằng văn bản, nếu không lập được di chúc văn bản thì có thể di chúc miệng. Tuy nhiên di chúc miệng chỉ được coi là hợp pháp nếu thỏa mãn những điều kiện nhất định.

Thứ nhất, theo khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự 2005 quy định: “Trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.”Như vậy việc lập di chúc miệng phải trong trường hợp thực sự cấp thiết do bị bệnh tật hay các nguyên nhân khác mà không thể lập được di chúc bằng văn bản.

Thứ hai, khoản 5 Điều 652 quy định: Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực".

- Như vậy di chúc miệng phải có ít nhất hai người làm chứng, người làm chứng không được thuộc một trong những người sau (theo Điều 654):

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

3. Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.

- Những người làm chứng ngay sau đó phải ghi chép, cùng kí tên hoặc điểm chỉ vào văn bản đó.

- Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng  phải đi công chứng, chứng thực di chúc đó.

Căn cứ vào thông tin bạn cung cấp thì di chúc miệng mà cha bạn để lại chưa thỏa mãn các yêu cầu về tính hợp pháp của di chúc miệng, do vậy di chúc miệng của cha bạn không hợp pháp.

Trân trọng

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169