LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Di chúc miệng được coi là hợp pháp khi nào?

Thưa văn phòng, cho tôi hỏi trường hợp sau: Mẹ tôi trước khi mất có dặn dò lại việc chia tài sản cho các con trước mặt nhiều người hàng xóm. Xin cho biết việc di chúc bằng lời như thế có được coi là hợp pháp không? Quy định thế nào mong được giải đáp, tôi xin cảm ơn.

 

>> Tư vấn quy định pháp luật về di chúc, gọi: 19006169

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về di chúc miệng và điều kiện để di chúc hợp pháp tại Điều 629 và Điều 630 như sau:

 

Điều 629. Di chúc miệng

 

1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

 

2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

 

Điều 630. Di chúc hợp pháp

 

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

 

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

 

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

 

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

 

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

 

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

 

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

 

Do vậy, để di chúc miệng mà mẹ bạn để lại được công nhận giá trị pháp lý, trước hết di chúc này phải được mẹ bạn lập khi không có đủ điều kiện lập di chúc bằng văn bản do bị đe dọa tính mạng, và di chúc này phải được lập trong thời gian 03 tháng trước khi mẹ mất. Ngoài ra,  người di chúc miệng phải thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực

 

Nếu đảm bảo các điều kiện trên, di chúc miệng mà mẹ bạn để lại được coi là hợp pháp và các bạn có thể sử dụng di chúc này làm căn cứ phân chia di sản mà mẹ bạn để lại. 

 

Trân trọng

P. Luật sư tư vấn -  Công ty Luật Minh Gia