LS Vy Huyền

Đánh giá đối với Đảng viên đang bị kỷ luật

Luật sư tư vấn về kỷ luật Đảng viên, Đảng viên đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật thì Đảng viên bị đánh giá chất lượng Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Vậy Đảng viên có được bình xét thi đua về hành chính, đoàn thể không? Luật Minh Gia xin tư vấn như sau:

1. Luật sư tư vấn về Đảng viên

Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ là đảng viên đang chấp hành kỷ luật của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thời hạn 1 năm hoặc vi phạm một trong các khuyết điểm theo quy định pháp luật và có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành.

Nếu bạn đang gặp phải vướng mắc liên quan đến việc đánh giá đối với đảng viên đang bị kỷ luật, bạn cần tham khảo các quy định pháp luật về đảng viên hoặc ý kiến của luật sư có chuyên môn. Trong trường hợp bạn không có thời gian tìm hiểu hoặc không có luật sư riêng, bạn hãy liên hệ Luật Minh Gia để chúng tôi giải đáp và hướng dẫn cụ thể.

Để được hỗ trợ, tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến đảng viên, bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169, để được tư vấn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tình huống mà Luật Minh Gia tư vấn dưới đây để có thêm kiến thức về pháp luật.

2. Đánh giá đối với đảng viên đang bị kỷ luật.

Câu hỏi: Kính gửi Luật Minh Gia, Tôi là Đảng viên chính thức của Chi bộ thuộc Công ty, là nhân viên của một phòng thuộc Công ty. Tôi xin hỏi:Tôi bị kỷ luật hình thức khiển trách từ 11/ 2016 vì sinh con thứ 3. Cuối năm 2016 tôi được xét là Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, và bị cắt hết các Danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến” cùng các hình thức khen thưởng khác bên hành chính, công đoàn cũng như không được xét tăng lương.Tháng 11/2017 Công ty bình xét cuối năm, tôi tiếp tục không được xét “Lao động tiên tiến” và cũng không được xét Công đoàn viên Xuất sắc vì đang còn thời hạn kỷ luật Đảng. Đến 30/11/2017, tôi hết hạn thi hành kỷ luật Đảng. Sau đó, Chi bộ họp bình xét chất lượng Đảng viên, tôi được xếp loại Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ có đúng không? Hiện tại, Công ty tôi chưa có quy định nào ghi rõ Đảng viên trong thời hạn kỷ luật khiển trách sẽ bị cắt hết các bình xét thi đua về hành chính, đoàn thể. Trân trọng cảm ơn.

Trả lời: Cám ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, với yêu cầu của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, về bình xét chất lượng Đảng viên

Theo quy định tại mục 2.2.3 Phần B: đánh giá, phân loại đảng viên Hướng dẫn 27-HD/BTCTW về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên hàng năm.

2.2.3. Phân loại chất lượng đảng viên

d) Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ:

Là đảng viên đang chấp hành kỷ luật của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thời hạn 1 năm hoặc vi phạm một trong các khuyết điểm dưới đây và có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành:

- Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chi bộ giao.

- Phân loại cán bộ, công chức, viên chức ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

- Vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm hoặc vi phạm khác ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và vị trí công tác của đảng viên đó.

- Không chấp hành phân công của tổ chức hoặc là nguyên nhân gây mất đoàn kết nội bộ.

Như vậy, việc đánh giá chất lượng Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ là Đảng viên đang chấp hành kỷ luật của Đảng trong thời hạn 1 năm. Nếu thời điểm đánh giá chất lượng Đảng viên của bạn đã hết thời hạn 1 năm chấp hành kỷ luật thì việc đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ với bạn (lý do đã bị chấp hành kỷ luật) là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Thứ hai, về việc bình xét thì đua về hành chính, đoàn thể

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 điều 2 Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm:

Điều 2. Nguyên tắc xử lý kỷ luật

…6- Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn th (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể.

Như vậy, theo quy định trên thì việc bạn có bị cắt hết các bình xét thi đua về hành chính, đoàn thể hay không phụ thuộc vào quy đinh của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể. Nếu công ty bạn chưa có quy định thì bạn không bị cắt bình xét thi đua về hành chính, đoàn thể sau khi hết hạn thi hành kỷ luật Đảng.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo