Trần Phương Hà

Sĩ quan dự bị là gì? Đăng ký học sĩ quan dự bị như thế nào?

Xây dựng đội ngũ quân đội vững mạnh, tinh nhuệ là nhiệm vụ cấp bách và là mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia. Lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam đã và đang đóng góp vai trò to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế quốc phòng,… Vì vậy, việc chuẩn bị lực lượng sẵn sàng huy động phục vụ trong quân đội là vô cùng cần thiết. Bài viết dưới đây Luật Minh Gia sẽ trình bày nội dung về sĩ quan dự bị.

1. Sĩ quan dự bị là gì?

Hiện nay, pháp luật không còn quy định cụ thể về khái niệm sĩ quan dự bị, nhưng có thể hiểu rằng: Sĩ quan dự bị là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam phục vụ ở ngạch dự bị. Ngạch sĩ quan dự bị là ngạch gồm những sĩ quan thuộc lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, huấn luyện để sẵn sàng huy động vào phục vụ tại ngũ (Khoản 3 Điều 7 Luật Sĩ quan quân đội nhân dân).

2. Đăng ký ngạch sĩ quan dự bị thế nào?

- Đối tượng đăng ký ngạch sĩ quan dự bị gồm: Sĩ quan, cán bộ là quân nhân chuyên nghiệp khi thôi phục vụ tại ngũ còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện của sĩ quan dự bị; Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ và hạ sĩ quan dự bị đã được đào tạo sĩ quan dự bị; Cán bộ, công chức, viên chức và công dân tốt nghiệp đại học trở lên, sinh viên khi tốt nghiệp đại học đã được đào tạo sĩ quan dự bị; Những người tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở đã được phong quân hàm sĩ quan dự bị.

- Những đối tượng không được đăng ký ngạch sĩ quan dự bị trong các trường hợp sau: Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Bị phạt tù hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ; Xuất cảnh trái phép hoặc ở lại nước ngoài trái phép; Không đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định.

- Trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý sĩ quan dự bị được quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2020/NĐ-CP: gồm có thủ tục đăng ký lần đầu; Đăng ký bổ sung; Đăng ký di chuyển; Đăng ký vắng mặt; Đăng ký riêng.

3. Tư vấn trường hợp đăng ký tham gia học sĩ quan dự bị

Câu hỏi: Hiện em đã kết thúc chương trình học đại học. Em muốn tham gia học sĩ quan dự bị, để khỏi đi nghĩa vụ. Vậy anh chị cho em hỏi, giờ em muốn đăng ký học sĩ quan dự bị thì phải làm thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tại Điều 4 Nghị định 78/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng, tiêu chuẩn chọn đào tạo sĩ quan dự bị như sau:

Điều 4. Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị

1. Đối tượng tuyển chọn

a) Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ;

b) Hạ sĩ quan dự bị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân tốt nghiệp đại học trở lên;

c) Sinh viên khi tốt nghiệp đại học.

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn

a) Tiêu chuẩn chung

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này có lịch sử chính trị của gia đình và bản thân rõ ràng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc có đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; có trình độ, kiến thức chuyên môn, học vấn, tuổi đời phù hợp với từng đối tượng; sức khỏe từ loại 01 đến loại 03 theo quy định tuyển chọn sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh quân sự của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

b) Tiêu chuẩn cụ thể

Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ, hạ sĩ quan dự bị đã giữ chức phó trung đội trưởng hoặc cán bộ tiểu đội và tương đương; tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, nếu thiếu, tuyển chọn đến tốt nghiệp trung học cơ sở, với người dân tộc thiểu số tuyển chọn trình độ học vấn lớp 7 trở lên; tuổi đời đối với quân nhân chuyên nghiệp không quá 35, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ và hạ sĩ quan dự bị không quá 30;

Cán bộ, công chức, viên chức tuổi đời không quá 35; riêng đào tạo sĩ quan dự bị ngành y, dược, tuổi đời không quá 40; đào tạo sĩ quan dự bị chính trị phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

Công dân tốt nghiệp đại học trở lên, tuổi đời không quá 35; sinh viên khi tốt nghiệp đại học, tuổi đời không quá 30.”

Như vậy, nếu bạn tốt nghiệp đại học và có đủ tiêu chuẩn nêu trên thì bạn thuộc đối tượng được tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị theo quy định của pháp luật.

Về thủ tục đăng ký sĩ quan dự bị thực hiện theo điều 7 Nghị định 78/2020/NĐ-CP, bạn chuẩn bị hồ sơ gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi lao động, học tập, làm việc (đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, công dân tốt nghiệp đại học trở lên, sinh viên khi tốt nghiệp đại học và hạ sĩ quan dự bị); hồ sơ quân nhân (đối tượng là quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ);

- Bản thẩm tra xác minh lý lịch;

- Phiếu (giấy) khám sức khỏe;

- Bản sao chụp các văn bằng, chứng chỉ, bản công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền.

Sau đó, bạn nộp hồ sơ cho Ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi bạn có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú. Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện tuyển chọn, xét duyệt, gọi đào tạo sĩ quan dự bị và lập hồ sơ đào tạo sĩ quan dự bị.

Hotline: 1900 6169