LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Cưỡng bức lôi kéo người khác sử dụng ma túy phạm tội gì?

Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, cụ thể như sau:

toi-cuong-bucloi-keo-nguoi-khac-su-dung-ma-tuy-jpg-26032013113343-U1.jpg

Quy định về Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy

 

Theo điều 200 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy được quy định như sau:

1. Người nào cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

A) Có tổ chức;

B) Phạm tội nhiều lần;

C) Vì động cơ đê hèn;

D) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên;

Đ) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai;

E) Đối với nhiều người;

G) Đối với người đang cai nghiện;

H) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

I) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

K) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

A) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc gây chết người;

B) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người;

C) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi.

4. Phạm tội trong trường hợp gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng.

Trân trọng !
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169