Nguyễn Nhàn

Con liệt sỹ được hưởng những chế độ gì?

Hiện nay, pháp luật có quy định cụ thể về chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp không biết đến các chế độ ưu đãi này hoặc không được hưởng chế độ ưu đãi đúng theo quy định. Điều này đã gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người có công và thân nhân của họ.

Nội dung câu hỏi: Cháu gái tôi sống PT. Anh tôi là liệt sĩ, vì trước nay bố mẹ tôi còn sống thờ cúng anh tôi. Nay bố mẹ tôi đã chết em trai tôi thờ cúng thế nhưng cháu gái tôi không có 1 chế độ gì. Hỏi thế có được không? Mặc dù những ngày thương binh liệt sỹ cũng không được địa phương mời và không được hưởng 1 chế độ nào. Mong nhận được hồi âm sớm của quý công ty.

Trả lời: Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp chị đang vướng mắc Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Theo thông tin chị cung cấp, chúng tôi xác định cháu gái chị là con liệt sĩ nhưng cháu không được hưởng chế độ ưu đãi với thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định. Hiện nay chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng và thân nhân của họ được quy định cụ thể tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại Điều 16 Pháp lệnh ưu đã người có công với cách mạng 2020 có quy định về chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ như sau:

“1. Cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” theo quy định của Chính phủ.

2. Trợ cấp tuất một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”; trường hợp không còn thân nhân thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng “Tổ quốc ghi công” được hưởng trợ cấp tuất một lần.

3. Trợ cấp tuất hằng tháng đối với những người sau đây:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, người có công nuôi liệt sĩ; trường hợp có nhiều liệt sĩ thì theo các mức thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên;

b) Vợ hoặc chồng liệt sĩ.

4. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ quy định tại khoản 3 Điều này sống cô đơn, con liệt sĩ quy định tại khoản 3 Điều này mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

5. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con duy nhất là liệt sĩ hoặc có hai con liệt sĩ trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm.

6. Bảo hiểm y tế đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ.

7. Chế độ ưu đãi quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này.

8. Chế độ ưu đãi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này đối với thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.”

Như vậy, nếu cháu chị được xác định là con liệt sĩ thì sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi như đã liệt kê trên. Ngoài ra, tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP còn quy định con liệt sĩ thuộc đối tượng được miễn học phí đến trình độ đào tạo đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Trong trường hợp này, chị có thể căn cứ theo các quy định nêu trên và liên hệ với Sở lao động thương binh và xã hội nơi cháu chị đang cư trú để đề nghị giải quyết chế độ cho cháu mình theo đúng quy định.

Hotline: 1900 6169