Cao Thị Hiền

Con gái đã lấy chồng về đòi thừa kế tài sản của cha mẹ được không?

Người ta thường quan niệm con gái đã lấy chồng thì là con của người ta, vậy nên trong nhiều trường hợp con gái khi đã lấy chồng, cha mẹ không để lại tài sản thừa kế cho con gái, các anh em trong nhà cũng mặc nhiên bác bỏ quyền thừa kế của chị em gái. Vậy khi con gái đã lấy chồng có về đòi thừa kế tài sản của cha mẹ được không? Hãy cùng Luật Minh Gia tìm hiểu.

1. Con gái lấy chồng về đòi thừa kế tài sản của cha mẹ được không?

Thứ nhất, đối với thừa kế theo di chúc

Di chúc là việc thể hiện ý chí, nguyện vọng của cá nhân nhằm chuyển lại tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Khi người có di sản để lại di chúc thì di sản thừa kế sẽ được chia cho những người được hưởng theo di chúc. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, những người sau đây vẫn được hưởng di sản thừa kế nếu họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản thừa kế hoặc hưởng di sản ít hơn 2/3 suất thừa kế. Cụ thể, căn cứ Điều 664 Bộ luật dân sự 2015 quy định những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc như sau:

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

Con thành niên mà không có khả năng lao động.”

Theo quy định trên, thì khi con gái đi lấy chồng mà không có khả năng lao động, không được chỉ định thừa kế trong di chúc thì người đó vẫn được hưởng di sản bằng 2/3 suất thừa kế của một người theo pháp luật. Trong trường hợp này, người con gái có quyền đòi thừa kế tài sản của cha mẹ.

Thứ hai, đối với thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp không có di chúc, di chúc không hợp pháp, những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản...

Theo Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 quy định những người thừa kế theo pháp luật như sau:

 “1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Theo đó, con gái thuộc hàng thừa kế thứ nhất, do đó, khi chia thừa kế theo pháp luật thì con gái đã đi lấy chồng vẫn được chia thừa kế, người con gái có quyền đòi thừa kế tài sản của bố mẹ.

2. Trường hợp con gái lấy chồng không được hưởng thừa kế tài sản của cha mẹ

Điều 621 Bộ luật dân sự 2015 quy định trường hợp người không được quyền hưởng di sản như sau:

- Đã bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản; xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

- Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

- Đã bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

- Có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc;

- Giả mạo, sửa chữa, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một 01 phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Như vậy, nếu con gái đi lấy chồng mà có một trong những hành vi nêu trên thì không được hưởng di sản thừa kế của cha mẹ, trừ trường hợp nếu cha mẹ biết về hành vi đó mà vẫn do họ hưởng di sản thừa kế theo di chúc.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169