Lò Thị Loan

Con chưa được đăng ký nhập hộ khẩu thì có thể đăng ký tạm trú được không?

Luật sư tư vấn về trường hợp con sinh ra chưa được đăng ký nhập vào hộ khẩu của cha hoặc của mẹ thì có được đăng ký tạm trú KT3 tại nơi khác nơi sinh hay không và các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Nội dung tư vấn: Kính gửi Luật sư Gia Minhcho em hỏi em đang có con nhỏ, hiện tại con em được hơn 26 tháng, nhưng chưa được nhập hộ khẩu vào cùng bố hoặc cùng mẹ, giờ em muốn làm KT3 cho con em đi học có được không, và thủ tục và thời gian hoàn thành như thế nào ạ- hộ khẩu em ở 1 tỉnh khác, hộ khẩu chồng em ở tỉnh B hiện tại cả gia đình đang ở trọ tại B (không ở nơi đăng ký hộ khẩu của chồng) con em chỉ mới làm giấy khai sinh thôi ạ, nhờ Luật sư tư vấn giúp em, em cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

- Thứ nhất, điều kiện được đăng ký tạm trú KT3.

Căn cứ vào dữ liệu bạn cung cấp, hiện bạn đang có con nhỏ (26 tháng), chưa được nhập hộ khẩu vào cùng bố hoặc cùng mẹ thì hiện nay bạn không thể làm KT3 cho con đi học được. Bởi lẽ, căn cứ vào khoản 2, 3 Điều 30 Luật cư trú 2006 quy định về đăng ký tạm trú như sau:

“2. Ng­ười đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.

3. Người đến đăng ký tạm trú phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đã đăng ký thường trú; giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở đó; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, bản khai nhân khẩu; trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản”.

Đồng thời, theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định về việc xác nhận đã đăng ký thường trú như sau:

“1. Thẩm quyền xác nhận: Cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú thì có thẩm quyền xác nhận việc công dân trước đây đã có hộ khẩu thường trú. 

2. Hồ sơ đề nghị xác nhận bao gồm: 

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh công dân trước đây có hộ khẩu thường trú (nếu có). 
…”.

Như vậy điều kiện để được đăng ký tạm trú dài hạn (KT3) là:

+ Một là làm việc, sinh sống, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn khác nơi đã đăng ký hộ khẩu thường trú.

+ Hai là công dân đã có nơi đăng ký thường trú mà không thể chuyển khẩu và hiện nay không đủ điều kiện đăng ký thường trú tại nơi đăng ký tạm trú.

+ Thứ ba, công dân phải có căn cứ chứng minh chỗ ở hợp pháp tại nơi muốn đăng ký tạm trú.

Do đó trong trường hợp này, vẫn bắt buộc con của bạn đã được đăng ký nhập vào hộ khẩu nơi thường trú của cha hoặc mẹ trước, sau đó mới có thể thực hiện đăng ký tạm trú cho con.

- Thứ hai, thủ tục đăng ký tạm trú dài hạn KT3, Hồ sơ nộp bao gồm:

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

+ Có giấy tờ chứng minh về chỗ ở hợp pháp; trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên.

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác có xác nhận khác của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú.

Bạn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như trên nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.

- Thứ ba, thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký tạm trú.

Căn cứ vào quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật Cư trú sửa đổi năm 2013 về thời gian giải quyết đăng ký tạm trú như sau:

“4. Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều này phải cấp sổ tạm trú theo mẫu quy định của Bộ Công an. 

Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là hai mươi bốn tháng. Trong thời hạn ba mươi ngày trước ngày hết thời hạn tạm trú, công dân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú để làm thủ tục gia hạn”.

Như vậy, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ như trên, thì Trưởng Công an xã, phường, thị trấn phải cấp sổ tạm trú cho bạn.

Hotline: 1900 6169