LS Nguyễn Phương Lan

Có phạm tội khi có hành vi gây thương tích cho người khác trong trạng thái say

Luật sư tư vấn về trường hợp có phạm tội khi có hành vi gây thương tích cho người khác trong trạng thái say. Nội dung tư vấn như sau:


Nội dung tư vấn :Tôi xin hỏi, em trai tôi lúc say rượu, đi xe nẹt bô máy bị người ta lao vào đánh. Đó là người cùng làng, đánh em tôi rất đau, em tôi đã nhảy xuống ao mấy ngươì đấy còn lôi lên đánh rồi bắt em tôi quỳ xuống rồi trói lại. Họ gọi điện thoại cho bố tôi xuống, bố tôi không biết nên lại đánh em tôi. Em tôi đã xin rồi nhưng họ vẫn đánh em tôi uất ức lại đang sau rượu nên nó vớ được chai bia, đã đập vào nhau rồi đâm linh tinh không mục đích vì say và vì sợ. Mà những người bị đâm đều những người ra xem với can. Xin hỏi em tôi bị tội gì? Tôi xin cảm ơn luật sư.
 

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Minh Gia, công ty tư vấn về trường hợp này như sau:

Với trường hợp này thì nếu như em bạn bị đánh và có hành vi chống trả lại đối với những người lúc đầu đánh em bạn thì có thể sẽ thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017:

“Điều 22. Phòng vệ chính đáng

1. Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên.

Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

2. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại.

Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật này.”

Trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng mà gây tổn hại cho sức khỏe của người khác thì em trai bạn vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017:

“Điều 136. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên.

3. Phạm tội dẫn đến chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.”

Tuy nhiên, nếu hành vi của em trai bạn xảy ra không nhằm chống trả lại những người tấn công ban đầu thì hành vi này có thể xem xét cấu thành tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017:

“Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

...”

Và khi phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác thì em trai bạn vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 13 Bộ luật Hình sự:

“Điều 13. Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác

Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.”

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia.