LS Quang Vinh

Chuyển hộ khẩu về đất thuộc sở hữu chung không được đồng sở hữu đồng ý

Luật sư tư vấn về trường hợp chuyển hộ khẩu về đất thuộc sở hữu chung nhưng không được đồng sở hữu đồng ý

Kính gửi các anh/chị Luật sư Minh Gia,Tôi xin được các anh/chị Luật sư tư vấn một việc như sau: Hiện gia đình tôi có mua một ngôi nhà đồng sở hữu với một người khác. Diện tích trên sổ gốc là 49m vuông, mỗi bên mua được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Hiện tôi đang làm thủ tục chuyển hộ khẩu thường trú về vị trí nhà đất nêu trên. Tuy nhiên theo yêu cầu của UBND phường sở tại thì bên đồng sở hữu còn lại phải ký xác nhận để gia đình tôi chuyển hộ khẩu thường trú về đó.Vấn đề nằm ở chỗ, phía đồng sở hữu kia họ không đồng ý ký xác nhận như y/c của UBND. Gia đình tôi đã trao đổi nhiều lần với đồng sở hữu kia để họ hợp tác, giúp đỡ, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại họ gần như 100% không hợp tác, giúp đỡ vấn đề nêu trên.Xin quý Luật sư chỉ giúp chúng tôi cách giải quyết được việc này và thuận lợi cho việc chuyển hộ khẩu thường trú của gia đình chúng tôi. Trân trọng cảm ơn quý Luật sư! Chúng tôi chờ phản hồi của quý Luật sư!

 

Thắc mắc của bạn liên quan tới vấn đề chuyển hộ khẩu thường trú. Điều kiện để chuyển hộ khẩu theo Luật cưa trú năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm  2013 được quy định như sau:

 

"Điều 19: Điều kiện đăng ký thường

 

Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản".

 

Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương 

 

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương: 

 

1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên; 

 

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

...”

 

Như vậy, một trong những điều kiện để được đăng ký thường trú là có chỗ ở hợp pháp. Chỗ ở hợp pháp nếu là do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là một trong những đồng sở hữu nhà ở hợp pháp (không phải chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ), do đó, bạn có thể đăng ký thường trú vào chỗ ở đó mà không cần sự đồng ý của đồng sở hữu còn lại.

 

Trân trọng!

Phòng Luật sư tư vấn Luật dân sự - Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169