Hoài Nam

Chưa tốt nghiệp đại học có được tạm hoãn NVQS không?

Theo quy định pháp luật, công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ có nghĩa vụ tham gia NVQS nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tuyển quân và không thuộc các trường hợp tạm hoãn, miễn tham gia NVQS. Vậy những trường hợp nào được tạm hoãn tham gia NVQS?

Câu hỏi tư vấn: Em xin nhờ Luật Minh Gia tư vấn giúp về việc gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm nay em 23 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học vì còn nợ môn. Em cao 1m62, nặng 50kg, hiện em còn đi học để trả nợ toeic, có giấy hoãn nghĩa vụ quân sự của nhà trường, em từng bị gẫy tay và chân. Cho em hỏi với trường hợp của em là được miễn hay hoãn nghĩa vụ, không biết có đúng không? Em không biết các văn bản luật đã sửa đổi có gì mới về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự? Em mới nhận giấy gọi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Nhờ Luật Minh Gia tư vấn thêm về trường hợp của em. Mong nhận được hồi âm sớm. Chân thành cảm ơn!

Trả lời câu hỏi tư vấn: Cảm ơn chị đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung chị yêu cầu tư vấn, Công ty Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Thứ nhất, quy định pháp luật về việc gọi công dân nhập ngũ

Căn cứ quy định tại Điều 30 Luật nghĩ vụ quân sự (“NVQS”) năm 2015 về độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.”

Theo quy định trên, công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết năm 27 tuổi. Trường hợp của bạn năm nay đang 23 tuổi, vẫn đang trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Căn cứu quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật NVQS năm 2015 về tiêu chuẩn gọi công dân nhập ngũ như sau:

“Điều 31. Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

1. Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lý lịch rõ ràng;

b) Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;

d) Có trình độ văn hóa phù hợp.”

Theo quy định trên, công dân đang trong độ tuổi gọi nhập ngũ và đáp ứng được các tiêu chuẩn về lý lịch, tư cách đạo đức, sức khỏe và trình độ văn hóa thì sẽ được tham gia thực hiện NVQS.

Thứ hai, quy định pháp luật về việc tạm hoãn tham gia NVQS

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật NVQS năm 2015 được bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân sự vệ 2019 về các trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau:

“Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

h) Dân quân thường trực”

Theo quy định trên, công dân trong độ tuổi nhập ngũ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tham gia NVQS nhưng thuộc một trong những trường hợp được liệt kê thì sẽ được tạm hoãn tham gia NVQS đến khi không còn lý do tạm hoãn. Dựa vào thông tin đã cung cấp thì bạn có thể thuộc trường hợp đang được đào tập trình độ đại học hệ chính quy để được tạm hoãn tham gia NVQS. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thời gian tạm hoãn này chỉ trong một niên khóa đào tạo, đó là thời gian bắt đầu và kết thúc khóa đào tạo theo quyết định của cơ sở giáo dục đại học bạn đang theo học. Thông thường, một niên khóa đại học sẽ kéo dài 04 năm, hết thời gian này thì công dân sẽ không được tạm hoãn NVQS vì không còn lý do tạm hoãn. Theo đó, bạn chưa ra trường vì lý do nợ muôn trong khi niên khóa học tập tại trường bạn đã kết thúc thì sẽ không thuộc trường hợp được tạm hoãn NVQS và có thể bị gọi khám NVQS để tham gia NVQS.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP về tiêu chuẩn sức khỏe đối với công dân nhập ngũ như sau:

“Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.”

Theo quy định trên, chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Đối với những công dân có sức khỏe loại 3 tất khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS thì sẽ không gọi nhập ngũ.

Căn cứ quy định tại bảng số 1 - Phụ lục 1 Ban hành kèm Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, đối với nam cao từ 1m60 – 1m62, nặng từ 47 – 50kg thì sẽ được xếp vào sức khỏe loại 2. Theo thông tin đã cung cấp, bạn cao 1m62, nặng 50 nên xếp vào sức khỏe loại 2, vẫn thuộc đối tượng đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định pháp luật.

>> Yêu cầu tư vấn nhanh