Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ quy định thế nào?

Chiến tranh đã đi qua nhiều năm nhưng hậu quả và dư âm còn sót, để bảo vệ nền độc lập dân tộc mà những anh hùng liệt sĩ ngã xuống hy sinh vì đất nước. Vì lẽ đó, đất nước đưa ra những chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

1. Luật sư tư vấn về Luật Dân sự

Thân nhân của những anh hùng liệt sĩ được hưởng chế độ ưu đãi nhằm tỏ lòng nhớ ơn sự hy sinh cũng như đền đáp, xoa dịu đi phần nào mất mát của thân nhân, gia đình. Đặc biệt là người có công nuôi dưỡng người liệt sĩ. Để tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

>> Tư vấn về ưu đãi thân nhân người có công, gọi: 1900.6169

2. Tư vấn về điều kiện hưởng ưu đãi với thân nhân của liệt sỹ

Câu hỏi tư vấn:

Bố mẹ tôi nuôi dưỡng liệt sỹ Nguyễn Văn C sinh năm 1936. Do ông bà nội tôi đều mất năm 1939 khi đó liệt sỹ được 3 tuổi năm 1960 Nguyễn Văn C gia nhập QĐNDVN hy sinh năm 1967 được suy tôn là liệt sỹ bố mẹ tôi nuôi dưỡng liệt sỹ từ năm 1939 đến năm 1954 thời gian nuôi dưỡng đã được thẩm tra của Phòng LĐTBXH huyện T-Thái Bình năm 2007 tôi và BNDX T huyện T-Thái Bình đã xác lập hồ sơ gửi Phòng LĐTBXH huyện T-Thái Bình năm 2009 mẹ tôi qua đời vẫn không được hưởng chế độ tuất nuôi dưỡng liệt sỹ Nguyễn Văn C cũng không có văn bản trả lời lý do không giải quyết năm 2015 tôi và UBNDX T xác lập hồ sơ đề nghị NN truy tặng danh hiệu BMVN không giải quyết vấn đề, kính đề nghị luật sư tư vấn để bố mẹ tôi được hưởng chế độ ưu đãi của Đảng và NN theo đúng quy định của pháp luật. Hồ sơ đã gửi BTĐTỉnh thái bình vì bố mẹ tôi có con trai là liệt sĩ Nguyễn Trường L sinh năm 1952 hy sinh năm 1971 như vậy bố mẹ tôi đã cống hiến cho tổ quốc 02 liệt sỹ nhưng tới nay hồ sơ vẫn chưa được giải quyết.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi đã tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 31/2013/NĐ-CP thì người có công nuôi dưỡng liệt sĩ là người đã trực tiếp nuôi dưỡng khi liệt sĩ dưới 18 tuổi và có thời gian nuôi từ 10 năm trở lên.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2. Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ là người đã nuôi dưỡng khi liệt sĩ dưới 18 tuổi, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên.”

Việc nuôi dưỡng ở đây được hiểu là khi liệt sĩ còn nhỏ mới 3 tuổi ông bà (tức cha mẹ liệt sĩ đã mất) nên được bố mẹ bạn nuôi dưỡng, chăm sóc. Thời gian nuôi dưỡng liệt sỹ C từ năm 1939 đến năm 1954 là 15 năm. Cần xác định tại thời điểm cha mẹ bạn nhận nuôi dưỡng là năm 1939 khi đó người nhận nuôi là người phải có khả năng tự độc lập về tài chính để bảo đảm cuộc sống tự nuôi dưỡng bằng tài sản của mình. Thực chất phải phân biệt rõ giữa nuôi dưỡng và chăm sóc, nếu khi đó bố (mẹ) bạn vẫn còn ít tuổi chưa độc lập kinh tế và không có khả năng nuôi dưỡng mà chỉ là chăm sóc, giúp đỡ thì không thuộc đối tượng người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. Bạn cần xác nhận lại thông tin này chính xác về thực trạng năm 1939 về độ tuổi và khả năng tài chính của người nhận nuôi dưỡng. Sau khi xác nhận lại thông tin thì cần có sự xác nhận của UBND xã về việc nuôi dưỡng liệt sĩ Nguyễn Văn C trong 15 năm.

Đối với thủ tục xác nhận thân nhân người có công với cách mạng là lên danh sách chế độ hưởng do Ủy ban nhân dân xã kết hợp với Phòng lao động-Thương binh & Xã hội huyện. Gia đình cần chuẩn bị hồ sơ và xác nhận thân phận của liệt sĩ cùng người nuôi dưỡng, xác nhận đã nuôi dưỡng liệt sĩ trong 15 năm rồi nộp hồ sơ lên UBND xã. Trong 05 ngày từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ xã lập danh sách và gửi lên Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội huyện. Sau 5 ngày tiếp nhận thì chuyển hồ sơ lên Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.

Trường hợp hồ sơ đã nhận xác nhận hợp lệ và đầy đủ chuyển lên Sở nhưng qua thời hạn mãi không giải quyết bạn có thể khiếu nại lên Sở. Yêu cầu giải quyết hồ sơ hoặc nếu không giải quyết cần có trả lời bằng văn bản cụ thể về hồ sơ có sai sót hoặc thiếu sót để bổ sung kịp thời.

Gọi ngay