LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người đã được xóa án tích

Tôi bị kết án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và 42 tháng thử thách kể từ ngày tuyên án về tội trộm cắp tài sản. Đến nay tôi đã chấp hành xong thời hạn thử thách và cũng quá 1 năm từ ngày xong thời hạn thử thách. Tôi cũng đã thi hành xong về trách nhiệm dân sự.


Xin hỏi: Trường hợp của tôi đã được xóa án tích tự động chưa? Giờ tôi muốn xin cấp phiếu lý lịch tư pháp thì trong lý lịch tư pháp của tôi có tiền án hay không? Tôi có cần phải xin tòa án xóa án tích cho tôi không? Làm sao để tôi có lý lịch tư pháp mà không bị ghi là có tiền án về tội trộm cắp tài sản?

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Điều 70 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về đương nhiên được xóa án tích như sau:

 

“1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

 

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

 

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

 

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

 

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

 

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

 

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

 

3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này…”

 

Bạn đã thi hành xong bản án được quá một năm, đồng thời sau một năm này bạn không phạm thêm tội nào mới thì bạn đương nhiên được xóa án tích.Người được xóa án tích sẽ được coi như chưa bị kết án. 

 

Theo điểm b, khoản 2 Điều 42 Luật lí lịch tư pháp 2009: “b) Đối với người được xoá án tích và thông tin về việc xoá án tích đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”;”

 

Bạn đã được xóa án tích nếu thông tin về việc xóa án tích đã được cập nhật rồi thì trong phiếu lí lịch tư pháp cấp cho bạn sẽ được ghi là “không có án tích”. Do vậy bạn không cần phải làm gì khác ngoài các thủ tục xin cấp phiếu lí lịch tư pháp thông thường.

 

Trân trọng!

Phòng tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Hỏi tư vấn qua điện thoại