Luật sư Phùng Gái

Trách nhiệm của thủ quỹ khi công ty mất tài sản thế nào?

Luật sư cho hỏi về các căn cứ và trách nhiệm của thủ quỹ khi công ty bị mất tài sản như sau: Vợ tôi đã làm thủ quỹ được hơn 1 năm nhưng khi cơ quan giao chức vụ thủ quỹ thì không có giấy bổ nhiệm thủ quỹ và không được hưởng phụ cấp trách nhiệm. Tôi muốn hỏi một số vấn đề như sau:

1) Khi cơ quan thay đổi thủ quỹ có phải thay đổi bảo mật, cụ thể ở đây là két sắt. Vì trước đây có một số người đã làm thủ quỹ trước và dùng chung một két sắt?

2) Tại cơ quan có bảo vệ và hệ thống an ninh (lắp đặt camera nhưng không bảo trì nên đã bị hỏng) có phải chịu trách nhiệm về việc mất trộm này?

Vậy trong trường hợp này vợ tôi có phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc mất trộm và phải bồi thường thiệt hại hoàn toàn hay không? Trân thành cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Đối với trường hợp thay đổi người thủ quỹ quản lý thông tin bảo mật (két sắt) trong cơ quan nhà nước có bắt buộc phải kèm theo thay đổi bảo mật hay không thì sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quy chế của đơn vị. Nếu quy chế đơn vị có quy định thì khi thay đổi thủ quỹ sẽ thay đổi bảo mật liên quan kèm theo.

- Căn cứ và nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hai. Cụ thể:

Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

>> Tư vấn quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, gọi: 1900.6169

Về nguyên tắc bồi thường thiệt hại quy định tại điều 585 Bộ luật dân sự như sau:

"1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình...."

Như vậy, trách nhiệm bồi thường chỉ đặt ra khi xác định được yếu tố lỗi. Theo đó, đối chiếu với trường hợp thực tế của vợ bạn thì để xác định có phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với số tiền 70 triệu bị mất trộm hay không thì sẽ phải căn cứ vào hợp đồng giao kết của đơn vị với vợ bạn thể hiện trách nhiệm của người thủ quỹ và nguyên nhân dẫn tới mất trộm (do khách quan hay do sự sơ suất của vợ bạn).

- Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trường hợp 1:

Vợ bạn được giao trách nhiệm quản lý nghiêm ngặt đối với tài sản trong két sắt nhưng vì sơ suất dẫn tới việc mất trộm, thất thoát tài sản của đơn vị (trong thời gian làm việc sơ ý hoặc gián tiếp để lộ thông tin hoặc để người khác nhìn thấy có thể là mật mã hoặc nơi cất giữ chìa khóa két sắt ... và trên cơ sở đó họ thực hiện hành vi trộm cắp) thì đương nhiên vợ bạn sẽ có nghĩa vụ bồi thường tương ứng với phần lỗi của mình. Đối với người thực hiện hành vi trộm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản theo quy định pháp luật hình sự.

Trường hợp 2:

Sự việc mất trộm xảy ra do khách quan nằm ngoài sự quản lý của vợ bạn (không trong thời gian làm việc, không vì sơ suất để lộ bất cứ thông tin gì liên quan tới bảo mật két sắt) thì vấn đề truy cứu trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ không đặt ra mà trách nhiệm sẽ do người đã có hành vi trộm tài sản chịu.a

- Đối với người bảo vệ chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát ca đêm nếu có căn cứ chứng minh được vì thiếu trách nhiệm trong công việc dẫn tới trộm đột nhập vào lấy tài sản mà không hề biết thì sẽ có nghĩa vụ bồi thường tương ứng với mức độ lỗi của mình.

Trân trọng.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169