LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự được quy định và hướng dẫn cụ thể về đối tượng, biện pháp áp dụng và các vấn đề liên quan như sau:

 

ap-dung-bien-phap-khan-cap-tam-thoi-jpeg-01092013113436-U1.jpeg

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự

 

1.   Giao người chưa thành niên cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

 

2.   Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng.

 

3.   Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm.

 

4.   Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

 

5.   Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sa thải người lao động.

 

6.   Kê biên tài sản đang tranh chấp.

 

7.   Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp.

 

8.   Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp.

 

9.   Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hoá khác.

 

10. Phong toả tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước; phong toả tài sản ở nơi gửi giữ.

 

11. Phong toả tài sản của người có nghĩa vụ.

 

12. Cấm hoặc buộc đương sự thực hiện hành vi nhất định.

 

13. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà pháp luật có quy định.


Trân trọng !

P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh