LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Bảo vệ làm mất xe trong hợp đồng gửi giữ thì ai có trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

Trong quan hệ gửi giữ khi người nhận gửi giữ làm mất tài sản thì phải có trách nhiệm bồi thường như thế nào? Bạn có thể tham khảo về vấn đề này thông qua nội dung chúng tôi đã tư vấn dưới đây:

Quan hệ gửi giữ tài sản là một trong những quan hệ dân sự phổ biến trên thực tế đặc biệt là các quan hệ liên quan đến trông – giữ xe. Trong quá trình thực hiện hợp đồng rủi ro mất tài sản là rủi ro không ai mong muốn gặp phải. Vậy, nếu xảy ra rủi ro này thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về ai? Mức bồi thường thiệt hại được xác định như thế nào? Nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể về các vấn đề này bạn có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn cụ thể trường hợp của mình.

Nội dung câu hỏi:  Em là nhân viên cty H. Đi làm có gửi xe công ty cho bảo vệ giữ có thẻ xe hẳn hoi nhưng khi ra về lại bị mất, xe em mua trả góp 9 tháng giá xe bao giấy tờ là 53 triệu Exciter150 mới đi được 1 tháng chưa trả góp tháng đầu tiên đã mất. Bên bảo vệ là do tòa nhà công ty em thuê, vậy xin hỏi là em sẽ được đền bù 100% thiệt hại hay không và tối đa trong vòng bao lâu mới được đền bù thiệt hại ạ.

Trả lời: Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có gửi xe tại bãi gửi xe, có vé xe từ người trông xe. Từ đó, có thể xác định giữa bạn và người trông xe có phát sinh hợp đồng gửi giữ theo quy định tại Điều 554 Bộ luật dân sự 2015 về hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:

Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.”

Theo đó, giữa bạn và bác bảo vệ có phát sinh quan hệ gửi giữ tài sản, vé xe chính là căn cứ chứng minh cho quan hệ giử giữ này. Nếu bên nhận gửi giữ tài sản làm mất tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý thì có căn cứ để bạn yêu cầu họ bồi thường thiệt hại.

Tại Điều 585 Bộ luật dân sự 2015 có nguyên tắc về nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

“1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

…” 

Do đó, bảo vệ có trách nhiệm bồi thường ngay cho bạn. Mức bồi thường ở đây là bồi thường thiệt hại thực tế của tài sản bị mất, lợi ích gắn liền với việc sử dụng xe.  Do xe của bạn mới sử dụng được 1 tháng nên bạn vẫn có thể yêu cầu bồi thường 100% giá trị xe.

Trước tiên, bạn và người bảo vệ có thể tự thỏa thuận, thương lượng về mức bồi thường cũng như phương án bồi thường. Bạn cũng có thể yêu cầu phía công ty nơi người bảo vệ đang làm việc bồi thường trước cho mình căn cứ theo quy định tại Điều 597 Bộ luật dân sự 2015 về bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra như sau:

“Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, có thể thấy trách nhiệm bồi thường thiệt hại chính đối với trường hợp này vẫn thuộc về người có lỗi làm mất chiếc xe là người bảo vệ. Bạn có thể tự thương lượng với người bảo vệ về mức bồi thường và thời hạn bồi thường thiệt hại. Nếu người lái xe không có khả năng bồi thường bạn có quyền yêu cầu công ty nơi người bảo vệ đang làm việc để yêu cầu bồi thường theo quy định nêu trên.

Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được với nhau thì có thể khởi kiện đến Tòa án để được giải quyết. Thời hạn giải quyết tại Tòa án kéo dài trong thời hạn từ 06 đến 08 tháng.