LS Vy Huyền

Ban phụ huynh viết giấy ủy quyền nhờ nhà trường thu hộ khoản tiền có hợp pháp không?

Luật sư tư vấn về vấn đề Ban phụ huynh viết giấy ủy quyền nhờ Hiệu trưởng nhà trường thu hộ các khoản tiền. Việc Ban phụ huynh viết giấy ủy quyền nhờ nhà trường thu hộ có hợp pháp hay không? Nếu hiệu trưởng không trực tiếp thu mà lại chỉ đạo bằng miêng cho hiệu phó rồi hiệu phó chỉ đạo cho chủ nhiệm thu hộ thì như vậy có đúng không?

 

Nội dung tư vấn: Kính chào luật sư.Tôi có 1 thắc mắc như sau:Hiện giờ các trường học đang lợi dụng, núp bóng danh nghĩa ban phụ huynh để thu các khoản ngoài quy đinh dưới dạng Thu Hộ. 

Hỏi: 1. Ban phụ huynh viết 1 giấy ủy quyền cho nhà trường nhờ thu hộ các khoản abc nào ví dụ quỹ khuyến học, quỹ hoạt động ngoại khóa , quỹ phụ huynh.. mà giấy ủy quyền chỉ có đơn phương ban đại diện viết thôi và chỉ đề chung là nhờ nhà trường thu hộ.   Như vậy theo luật sư giấy ủy quyền đó có đúng không? Và nếu trường mà thu hộ thì có vi phạm không? 

2. Ban phụ huynh viết 1 giấy ủy quyền và chỉ đích danh nhờ hiệu trưởng của trường thu hộ.  Vậy theo luật sư giấy ủy quyền đó có hợp pháp không? Nếu hiệu trưởng không trực tiếp thu mà lại chỉ đạo bằng miêng cho hiệu phó rồi hiệu phó chỉ đạo cho chủ nhiệm thu hộ thì như vậy là đúng hay sai? Có hợp pháp không?

3. Ban phụ huynh chỉ viết 1 đơn bình thường gọi là nhờ trường thu hộ( không giấy ủy quyền) mà nhà trường vẫn thu hộ các khoản nêu trên. Như vậy trường có vi phạm gì không? Có tính pháp lý gì không? Tôi xin chân thành cảm ơn! 

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 562 về Hợp đồng ủy quyền của Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

 

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 283 về Thực hiện nghĩa vụ thông qua người thứ ba của Bộ luật sân sự năm 2015 như sau:

 

Khi được bên có quyền đồng ý, bên có nghĩa vụ có thể ủy quyền cho người thứ ba thay mình thực hiện nghĩa vụ nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm với bên có quyền, nếu người thứ ba không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

 

Đối với trường hợp này của bạn do bạn không nói rõ nội dung ủy quyền, nội dung thu tiền như thế nào, các khoản thu tiền quỹ có phải khoản thu hợp lý hay không, và hiệu trưởng nhà trường có đồng ý thu tiền hộ ban phụ huynh hay không, do đó chưa thể xác định được giấy ủy quyền đó có giá trị pháp lý hay không.

 

Thứ nhất, nếu như nội dung hợp đồng ủy quyền phía ban hội phụ huynh học sinh ủy quyền cho Hiệu trưởng nhà trường thu các khoản tiền hợp lý cho việc học tập, các khoản tiền chi phí, quỹ hợp lý khác mà Hiệu trưởng của trường đồng ý thực hiện đúng nghĩa vụ thu các khoản tiền mà ban phụ huynh ủy quyền thì trong trường hợp này giấy ủy quyền mà ban phụ huynh nhờ nhà trường thu tiền hộ có hiệu trưởng ký nhận và xác nhận đồng ý thu hộ khoản tiền do ban phụ huynh ủy quyền thì giấy ủy quyền này có giá trị pháp lý.

 

Thứ hai, Hiệu trưởng có thể ủy quyền cho phó hiệu trưởng hoặc Giáo viên chủ nhiệm thay mình thực hiện nghĩa vụ ủy quyền và Hiệu trưởng vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghĩa vụ đúng nội dung của ban phụ huynh đã ủy quyền.Nếu như ban phụ huynh cũng đồng ý nhờ Giáo viên chủ nhiệm thu hộ các khoản tiền theo đúng nội dung ủy quyền thì việc hiệu trường thể ủy quyền cho phó hiệu trưởng hoặc Giáo viên chủ nhiệm thay mình thực hiện nghĩa vụ ủy quyền là hợp pháp.

 

Thứ ba, nếu như Hiệu trưởng thu các khoản phí khác ngoài nội dung mà ban phụ huynh đã ủy quyền thì bạn có thể gửi đơn khiếu nại trực tiếp lên phía nhà trường hoặc gửi đơn khiếu nại lên phòng Giáo dục và Đào tạo để giải quyết vấn đề này giúp bạn.

 

Trân trong!

CV tư vấn: Vi Thị Huyền-Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169