Trần Diềm Quỳnh

Là giáo viên tại trường điểm, sinh con thứ ba thì có bị chuyển sang trường khác không?

Tư vấn về trường hợp đang là đảng viên, đang giảng dạy tại trường THCS khi sinh con thứ ba vi phạm về dân số - kế hoạch hóa gia đình thì bị xử lý kỷ luật như thế nào? Nội dung cụ thể như sau:

Nội dung đề nghị tư vấn: Tôi là đảng viên (được 2 năm). Hiện nay, tôi vỡ kế hoạch đứa thứ ba ( gần ba tháng). Tôi đang công tác tại một trường THCS là trường điểm của thành phố có bề dày thành tích gần 20 năm qua. Để không ảnh hưởng đến thành tích của trường và của các giáo viên khác tôi có nên tự nguyện chuyển trường không? Nếu chuyển sang trường khác thì trường nào kiểm điểm tôi. Nếu không chọn phương án chuyển trường thì tôi sẽ bị xử lý như thế nào?  (Về mặt Đảng và chính quyền nhà trường). Và thời gian xử lý là khi nào? Có hình thức xử lý là đẩy tôi đi trường khác xa nhà hơn không? Tôi rất hoang mang.  Xin luật sư tư vấn giúp tôi.

Trả lời: cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, các trường hợp được sinh con thứ ba được quy định tại Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW năm 2018 như sau:

“Điều 27. Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

* Trường hợp không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, gồm:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

* Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì thôi không xem xét, xử lý kỷ luật.

Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, quyết định./.”

Thứ hai, nếu bạn không thuộc các trường hợp được sinh con thứ ba, và hiện tại bạn đang là đảng viên thì bạn có thể bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển tráchtheo quy định tại Điều 27 Quy định số 102-QĐ/TW về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm như sau:

“Điều 27. Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chuẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

b) Khai báo hoặc xin xác nhận, giám định không trung thực về tình trạng sức khỏe của vợ (chồng), con để thực hiện không đúng quy định hoặc để trốn tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.”

Như vậy, theoquy định của pháp luật viên chức hiện hành và quy định về xử lý kỷ luật đảng viên, có thể thấy không có hình thức xử lý kỷ luật là chuyển đi trường khác. Do đó, nếu bạn muốn chuyển trường thì có thể tự nguyện xin chuyển. Mặt khác, pháp luật cũng không có quy định cụ thể về việc cơ quan nào sẽ tiến hành xử lý kỷ luật nên nếu hành vi của bạn chưa bị xử lý kỷ luật ở trường cũ thì khi sang trường mới hành vi này vẫn có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định của đảng.

Hotline: 1900 6169