LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Bình đẳng giới là gì? Vi phạm bình đẳng giới xử lý thế nào?

Luật sư tư vấn quy định về bình đẳng giới và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình được quy định tại Điều 42 Luật Bình đẳng giới qui định các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới như sau:

1. Tư vấn quy định về bình đẳng giới

“1. Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”.

>> Tư vấn quy định về bình đẳng giới, gọi: 1900.6169

Bên cạnh đó việc xử lý vi phạm hành chính về  bình đẳng giới trong gia đình được pháp luật quy định cụ thể tại Điều 13 Nghị định của Chính phủ số 55/2009/NĐ-CP Ngày 10 tháng 06 năm 2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới như sau:

“Điều 13. Các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong gia đình

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính;

b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy hiếp tinh thần nhằm không cho phép thành viên trong gia đình tham gia sử dụng tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình, thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì định kiến giới;

c) Không chăm sóc, giáo dục, tạo điều kiện như nhau giữa nam và nữ trong gia đình về học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không cho thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.

b) Không cho nam hoặc nữ trong gia đình tham gia công tác xã hội vì định kiến giới;

c) Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính;

d) Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1, điểm b khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này;

b) Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh hợp lý đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2, khoản 3 Điều này;

c) Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp đã bị xâm hại đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1, điểm a khoản 2, điểm b khoản 2 Điều này.”

2. Dịch vụ luật sư cung cấp trong lịch vực Hôn nhân gia đình

- Tư vấn pháp luật về kết hôn (điều kiện kết hôn, thủ tục đăng ký kết hôn...);

- Tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp về về ly hôn (điều kiện ly hôn, thủ tục ly hôn..);

- Tư vấn và giải quyết tranh chấp về tài sản của vợ chồng (tài sản chung, nợ chung, tài sản riêng, nợ riêng...);

- Tư vấn về quyền nuôi con, cấp dưỡng nuôi con ...;

- Tư vấn xác nhận quan hệ pháp luật Hôn nhân gia đình:  Quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, xác định cha, mẹ, con, tư vấn pháp luật về giám hộ...; Tư vấn thủ tục cho và nhận con nuôi;

- Tư vấn xử lý vi phạm pháp luật Hôn nhân gia đình

- Tư vấn về các việc khác liên quan đến lĩnh vực hôn nhân gia đình.

Trân trọng!

TƯ VẤN NHANH