Trần Tuấn Hùng

Xin tư vấn điều kiện cấp sổ đỏ cho đất khai hoang trước năm 1985

Luật sư tư vấn về trường hợp khai hoang đất từ trước năm 1885 và điều kiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mảnh đất đó.

 

Kính gửi công ty luật Minh Gia, Tìm hiểu qua internet tôi được biết quý công ty có dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí qua email,điều này thực sự hữu ích cho mọi người muốn tìm hiểu về pháp luật.Bản thân tôi có nhu cầu được tư vấn về luật đất đai, kính mong quý công ty hỗ trợ tư vấn cho tôi. Vấn đề cụ thể như sau:Gia đình tôi đang sinh sống trên một thửa đất được bố mẹ tôi khai hoang từ trước năm 1985, bố mẹ tôi đã sử dụng canh tác liên tục từ đó tới nay và không có tranh chấp. Năm 1990 bố mẹ tôi xây dựng căn nhà mà hiện tại cả gia đình đang sinh sống trên thửa đất đã khai hoang. Năm 1992, gia đình tôi được UBND xã (nay là phường) cấp duyệt thửa đất này làm đất thổ cư (diện tích được xác nhận trên đơn xét duyệt là 875m2 do thời kỳ trước chỉ đo áng chừng, nhưng thực tế trích đo lại năm 2013 thì tổng diện tích là hơn 2000 m2 bao gồm thêm 1 phần ao bố mẹ tôi đã khai hoang, canh tác lâu dài và không có tranh chấp từ trước năm 1985 tới nay). Vậy xin quý công ty tư vấn giúp tôi, thửa đất trên của gia đình tôi có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không.

 

Trả lời câu hỏi: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn về vấn đề của bạn như sau:

 

Căn cứ  Điều 100 Luật đất đai 2013 quy định về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

 

"1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

 

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

 

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

 

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

 

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

 

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

 

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ."

 

Nếu gia đình bạn có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Khoản 1, Điều 100 như trên thì bạn có đủ điều kiện để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu không có một trong các giấy tờ trên thì vẫn có thể xin cấp giấy chứng nhận quyền theo Điều 101 Luật đất đai 2013 như sau:

 

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

 

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

 

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

..."

Theo thông tin bạn cung cấp thì mảnh đất do bố mẹ bạn khai hoang trước năm 1985 và sử dụng ổn định đến hiện nay không có tranh chấp như vậy mảnh đất có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Khoản 2, Điều 101 tức là đất được sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị...

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng !
CV tư vấn: Nông Diệp - Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169