Hoàng Tuấn Anh

Xác định loại đất, xác định nguồn gốc đất như thế nào?

Đất đai là một loại tài sản lớn nên được hộ gia đình, cá nhân, tổ chức rất coi trọng. Vậy, pháp luật quy định về quyền sử dụng đất như thế nào? Việc phân loại quyền sử dụng đất được quy định ra sao?...Công ty Luật TNHH Minh Gia xin tư vấn các vấn đề trên như sau:

1. Luật sư tư vấn về xác định loại đất, xác định giá đất

Pháp luật quy định nhiều hình thức để cá nhân, hộ gia đình, tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất, cho thuê đất. Trong đó, căn cứ vào mục đích sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện trạng đất đang được sử dụng, pháp luật phân ra nhiều loại đất khác nhau như đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;...

Tuy nhiên, hiện nạy có một số trường hợp xảy ra như người sử đất đã sử dụng lâu dài nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến không xác nhận được mục đích sử dụng đất hay trên thửa đất sử dụng chưa xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích sử dụng... đã làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Vì vậy, người sử dụng đất muốn xác nhận rõ loại đất nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của mình chính đáng của mình trên thửa đất thì nên xử lý như thế nào?

Nếu bạn đang có thắc mắc các vấn đề về xác định loại đất, bạn có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia chúng tôi thông qua hình thức gửi Email tư vấn hoặc liên hệ qua tổng đài 1900.6169 để được hỗ trợ tư vấn về các vấn đề mình đang vướng mắc.

2. Xác định loại đất, xác định giá đất theo quy định thế nào?

Câu hỏi:

Gia đình tôi muốn làm sổ đỏ cho mảnh đất được ông ngoại chuyển quyền sử dụng đất. Nhưng khi ra phường để làm thủ tục thì được cán bộ phường cho biết mảnh đất trên của gia đình thuộc đất nông nghiệp. Gia đình rất ngạc nhiên vì đây không phải là đất nông nghiệp và từ trước đến nay gia đình vẫn đóng thuế đất phi nông nghiệp kèm theo đó là nhiều lần trích đo từ những lần phường làm trước đây thì đều ghi rõ nguồn gốc đất là từ "chuyển QSDĐ từ ông Ngoại".

Được hỏi thì cán bộ phường có bảo gia đình cần chứng minh đây là đất phi nông nghiệp thì gia đình có đưa giấy đóng thuế đất phi nông nghiệp kèm trích đo nhiều lần từ UBND phường với nội dung như trên nhưng không đc coi là có giá trị. Vậy tôi mong muốn được luật minh gia tư vấn giúp đỡ gia đình cần phải làm gì để chứng minh mảnh đất trên là đất phi nông nghiệp ạ? 

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

- Căn cứ để xác định loại đất, giá đất

Điều 11 Luật đất đai 2013 quy định Căn cứ để xác định loại đất:

“Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này”;

Trường hợp bạn đang sử dụng đất có một trong các giấy tờ theo quy định trên thì loại đất mà gia đình đang sử dụng xác định theo giấy tờ quy định trên. Trường hợp đang sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật Đất đai 2013 thì loại đất được xác định như sau:

Điều 2 khoản 1 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Xác định loại đất

1. Trường hợp đang sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật đất đai thì loại đất được xác định như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng;

b) Trường hợp đang sử dụng, đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất”.

Như vậy, cách xác định loại đất khi sử dụng đất không có giấy tờ đó là căn cứ vào hiện trạng sử dụng hoặc nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất. Mảnh đất gia đình bạn đang sử dụng được chuyển quyền sử dụng đất từ ông Ngoại mà đất sử dụng ổn định thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng. Nếu đất đang sử dụng do chuyển mục đích đất trái phép thì vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất.

- Thẩm quyền xác định loại đất

Thẩm quyền xác định loại đất trong trường hợp này của bạn tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP có quy định: cơ quan xác định loại đất là Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với hộ gia đình, cá nhân.

Khi bạn nhận được văn bản về việc xác định loại đất của cơ quan có thẩm quyền, bạn có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giấy tờ để xác định được loại đất của gia đình bạn. Nếu xác minh không đúng với quy định của pháp luật thì bạn có thể thực hiện thủ tục khiếu nại để được xem xét.

Gọi ngay