LS Trần Khánh Thương

Giáo viên sinh con thứ ba có bị kỷ luật buộc thôi việc?

Để thực hiện có hiệu quả chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, Nhà nước khuyến khích mọi người chỉ nên sinh từ một đến hai con. Khi là giáo viên các cấp, việc sinh con thứ ba có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình công tác, lao động, xét thi đua,…Giáo viên khi sinh con thứ ba có bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc không? Luật Minh Gia xin tư vấn về vấn đề này như sau:

Câu hỏi: Tôi là giáo viên, con đầu của tôi bị chứng rối loạn thần kinh, tôi nhỡ kế hoạch sinh con thứ 3, đến tháng 10/2021 mới sinh. Nhiều người nói rằng khi sinh con thứ 3 sẽ bị kỉ luật buộc thôi việc, vậy tôi xin hỏi luật sư là khi sinh con thứ 3 viên chức có bị thôi việc không? Hay bị xử lý, kỉ luật như thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất: trường hợp nào sinh con thứ ba không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình?

Theo Điều 27 Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW năm 2018 thực hiện một số Điều trong Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành như sau:

Trường hợp không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, gồm:

Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

Theo quy định tại  Khoản 1 Điều 2, Thông tư số 03/2014/TT-BYT năm 2014 của Bộ Y tế ban hành kèm theo Danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh 1 hoặc 2 con, quy định :

Cặp vợ chồng sinh con thứ ba đã có một hoặc hai con đẻ bị mắc một trong các dị tật,bệnh hiểm nghèo thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này phải được Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Hội đồng Giám định y khoa Trung ương xác định.

Như vậy, nếu con bạn mắc dị tật, bệnh thuộc danh mục nêu trên, đã được Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Hội đồng Giám định y khoa trung ương xác định, thì bạn có thể sinh con thứ ba mà không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con. Tuy nhiên, con đầu của bạn bị chứng rối loạn thần kinh, đối chiếu quy định của danh mục nêu trên thì bệnh này lại không nằm trong danh mục nên bạn sẽ thuộc trường hợp sinh con thứ 3 vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Thứ hai: Viên chức khi sinh con thứ ba có bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc không?

Căn cứ quy định tại Khoản 9 Điều 16 Nghị định 112/2020/NĐ-CP:

“Điều 16. Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với viên chức

Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

9. Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức”.

Như vậy, trường hợp chị là viên chức vi phạm quy định của pháp luật về dân số, cụ thể là sinh con thứ 3 thì bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật khiển trách.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo