Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Uỷ quyền nuôi con cho ông bà nội, ngoại sau khi ly hôn được không?

Nhờ luật sư tư vấn về vấn đề uỷ quyền cho người khác nuôi con sau ly hôn như sau: Em vừa kết thúc phiên toà lần cuối và đã giành được quyền nuôi con. Cuối năm nay em dự định đi Nước ngoài lao động và Uỷ quyền nuôi con cho ông bà ngoại. Vậy cho e hỏi, nếu e không có ở nhà trực tiếp nuôi con mà để cho ông bà ngoại trực tiếp nuôi dùm e. Thì bên chồng cũ của em có thể kiện để giành lại quyền nuôi không?

Trả lời:

Chào bạn, trường hợp bạn hỏi Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Khi ly hôn, tranh chấp về quyền nuôi con diễn ra rất phổ biến, khi hai bên cha mẹ không thể tự thỏa thuận được với nhau về việc ai là người trực tiếp nuôi con thì Tòa án sẽ là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc con sẽ do cha hay mẹ trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, trên cơ sở xem xét quyền lợi về mọi mặt của con.

Tuy nhiên, Quyết định hoặc bản án của tòa án khi giải quyết ly hôn và quyền nuôi con chưa phải là kết quả cuối cùng trong hành trình tranh chấp quyền nuôi con sau khi ly hôn giữa cha và mẹ. Bởi, Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 84 quy định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau:

- Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

- Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Ngoài ra, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

Theo quy định trên thì, trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện để “trực tiếp” trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì đây là căn cứ để Tòa án xem xét quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Trong trường hợp của bạn, hiện nay đã có bản án của tòa quyết định giao quyền nuôi con cho bạn sau khi ly hôn. Theo quy định của pháp luật dân sự thì quyền nuôi con là một trong những quyền nhân thân của mỗi cá nhân và không thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay mình, đồng thời trên cơ sở đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của con cần có cha, mẹ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. Do vậy, khi bạn có quyền cũng là nghĩa vụ nuôi con sau ly hôn nhưng bạn đi nước ngoài làm việc và không thể “trực tiếp” trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người cha có quyền yêu cầu tòa án xem xét giải quyết việc yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn riêng