LS Nguyễn Phương Lan

UBND lập quy hoạch sử dụng đất có cần lấy ý kiến của người dân hay không?

Luật sư tư vấn về lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của người dân. Khi nào phải lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương? Người dân có quyền đóng góp ý kiến và xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương hay không? Để tìm hiểu về vấn đề này bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn sau:

1. Tư vấn về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Theo quy định tại Luật đất đai năm 2013 quy định quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian nhất định.

Việc quy định về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương tác động rất lớn về quyền sử dụng đất của cá nhân, tổ chức ở địa phương đó, tất cả hoạt động thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền xây dựng công trình trên đất,... đều dựa trên quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Khi quyền lợi bị ảnh hưởng, người dân có quyền nêu ý kiến và đóng góp về nội dung quy hoạch, kế hoạch đất tại địa phương hay không? Trình tự, thủ tục lấy ý kiến như thế nào? Để hiểu hơn về vấn đề này bạn có thể liên hệ tới Luật Minh Gia, luật sư sẽ hỗ trợ tư vấn cụ thể cho bạn về vấn đề này.

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169 , bên cạnh đó bạn có thể tìm hiểu thêm tại một số tình huống tư vấn sau đây:

2. UBND lập quy hoạch sử dụng đất có cần lấy ý kiến của người dân hay không?

Hỏi: Hiện nay thôn chúng tôi đang phấn đấu để trở thành thôn văn hóa. Trong đó có một tiêu chí là xây nhà văn hóa của thôn. UBND xã đã yêu cầu ban lãnh đạo thôn tìm địa điểm phải ở khu trung tâm, phù hợp cả về diện tích và quỹ đất. Chúng tôi đã họp đội, họp thôn, và có văn bàn ghi thành nghị quyết cuộc họp. đã đưa ra được vị trí ao làng là trung tâm và được sự nhất trí đồng tình ủng hộ của đông đảo bà con trong thôn. Nhưng khi trình báo cáo về vị trí xây nhà văn hóa đó thì UBND xã trả lời khu vực ao làng này đã vào khu quy hoạch của TP (lam trung tâm TDTT của xã) không làm gì được. Vậy chúng tôi xin được công ty tư vấn giúp xem khu quy hoạch của TP trên khu đất thuộc thôn chúng tôi thì có cần lấy ý kiến của thôn chúng tôi hay không. Chúng tôi có thể làm nhà văn hóa tren khu đát này không? Trung tâm TDTT của TP đã quy hoạch co thể chuyển vào khu khác không? Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Minh Gia chúng tôi, công ty xin được tư vấn về trường hợp này như sau:

Với trường hợp của bạn, theo quy định của Luật đất đai 2013 về quy hoạch sử dụng đất như sau:

Điều 43. Lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 42 của Luật này có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2. Hình thức, nội dung và thời gian lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh được thực hiện thông qua hình thức công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện thông qua hình thức tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Nội dung lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án công trình thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

c) Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tổ chức lấy ý kiến.

3. Cơ quan có trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và hoàn thiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

4. Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Như vậy, trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất cơ quan nhà nước cần lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất tại địa phương. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến đóng góp và cần nhiều ý kiến đóng góp nữa mà không phải quyền quyết định thuộc về nhân dân nên bạn cần lưu ý nội dung này. Cho nên, nếu như cơ quan nhà nước chưa thực hiện thủ tục lấy ý kiến của nhân dân thì bạn cần làm đơn kiến nghị để làm đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp đã được phê duyệt quy hoạch thì các hộ dân không được làm nhà văn hóa trên phần diện tích sử dụng đất này, theo đó, để được xin xây dựng các hộ dân có thể làm đơn kiến nghị để yêu cầu xem xét lại quy hoạch sử dụng đất và đề nghị chuyển quy hoạch làm trung tâm thể dục thể thao sang vị trí khác. Nếu được xem xét thì UBND có thể chuyển quy hoạch này sang vị trí khác.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Hotline: 1900 6169