Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau ly hôn

Xin tư vấn: Tôi và chồng đã ly hôn, đã thỏa thuận tôi có quyền nuôi con, nhưng hiện tại xảy ra vụ việc sau: Tôi xin trình bày: - Hai vợ chồng tôi có 2 đứa con và đã ly hôn, đã thỏa thuận trong đơn ly hôn là tôi chăm nuôi cả hai con còn chồng tôi sẽ chu cấp cho cả 2 đứa. Nhưng sau khi ly hôn chồng tôi không thực hiện đúng như trong đơn ly hôn chỉ chu cấp một nửa số tiền chu cấp theo thỏa thuận trong đơn thôi. Sau đó lại còn đòi ra tòa để giành quyền nuôi 1 đứa.

Vậy tôi muốn hỏi là tôi có thể ra tòa đòi anh ta phải chu cấp đầy đủ theo đơn ly hôn đã thỏa thuận được k? Và nếu anh ta đòi nuôi 1 đứa tôi không cho phép vẫn để nguyên như thỏa thuận trong đơn ban đầu có được không?

- Chồng tôi mang con đi xa nhưng tôi chưa đồng ý đã mang đi lại còn không cho tôi gặp và nói chuyện qua điện thoại với con tôi thì tôi sẽ phải làm gì để chồng tôi lần sau không được làm thế mà tôi vẫn được gặp con vì tôi rất lo cho an toàn của con. (Tôi lo cho an toàn vì chồng tôi làm ăn ở xa lại còn đang trong tình trạng nợ nần nên tôi rất sợ sẽ ảnh hưởng đến con tôi)

Vậy xin giúp tôi làm đúng theo pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

 

Thứ nhất, Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, tại:

 

"Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

 

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

 

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

 

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở."

 

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

 

Vợ chồng bạn đã ly hôn, 2 bạn đã thực hiện thỏa thuận quyền nuôi các con giao cho bạn, thì  chồng bạn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho 2 con. Mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng Pháp Luật sẽ tôn trọng quyền thỏa thuận của 2 người.

 

Sau ly hôn, 2 người đã có sự thỏa thuận về mức cấp dưỡng, phương thức cấp dưỡng, mà trong quá trình thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng này, chồng bạn không thực hiện đúng với thỏa thuận hay theo phương thức mà Tòa Án quy định thì có thể coi đó là hành vi vi phạm nghĩa vụ cấp dưỡng vì nghĩa vụ cấp dưỡng trong trường hợp này là bắt buộc.

 

Bạn có quyền yêu cầu anh chồng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp dưỡng thông qua Tòa Án. Theo quy định: "Điều 119. Người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

 

1. Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.

 

Thứ hai, khi chồng bạn có ý muốn thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn, thì theo quy định của Pháp luật, việc thay đổi này có thể được thực hiện. Tuy nhiên, phải có những điều kiện và căn cứ nhất định để thay đổi người trực tiếp nuôi con.

 

"Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

 

Theo đó, nếu giữa bạn và chồng không có sự thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con thì phải căn cứ vào yêu cầu của người thân, cơ quan quản lý Nhà nước về gia đình và trẻ em, nếu con bạn đã đủ 7 tuổi, cũng phải xem xét đến nguyện vọng của con. Vợ chồng không có sự thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con, hơn nữa, anh ta lại có hành vi cản trở quyền nuôi con của bạn, điều kiện kinh tế không đạt theo yêu cầu thì chồng bạn không có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con trong trường hợp này.

 

Thứ ba, với những hành vi mà chồng chị đang làm đã vi phạm Luật Hôn Nhân gia đình về nghĩa vụ tôn trọng quyền nuôi con của bạn, để đảm bảo an toàn cho con và đảm bảo quyền nuôi con của bạn, cũng như quyền được cấp dưỡng của các con, bạn có thể yêu cầu Tòa Án hạn chế quyền thăm nom con của chồng vì có dấu hiệu vi phạm Luật Hôn Nhân gia đình, xâm phạm, cản trở quyền nuôi con của bạn.

 

Căn cứ: "Điều 83. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình."

 

Tóm lại, với tình hình thực tế đang xảy ra trong gia đình bạn, trước hết, bạn có thể yêu cầu Chồng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng đầy đủ, và nếu chồng vẫn không thực hiện, bạn có thể yêu cầu Tòa Án giải quyết, và yêu cầu Tòa Án hạn chế quyền thăm nom con của chồng nếu có căn cứ, chứng minh được anh ta có hành vi xâm phạm quyền nuôi con của bạn, và xâm phạm đến sự an toàn của các con. Và Chồng bạn không thể thực hiện việc yêu cầu thay đổi quyền nuôi con được trong trường hợp này.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo