LS Dương Châm

Tư vấn về việc làm Sổ đỏ

Mảnh đất nhà tôi mua từ năm 1992 nhưng lại là đất lấn chiếm chỉ có giấy tờ viết tay gia đình tôi vẫn ở sinh sống ổn định từ đó đến giờ liệu tôi có thể làm sổ đỏ được hay không?

Gia đình tôi có phải nộp thêm phí gì khác khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Thủ tục thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013:

"d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;"

Đồng thời, căn cứ Khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014 NĐ-CP quy định:

"3. Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thực hiện xử lý như sau:

 

a) Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật đất đai thì Nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó.
 

Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định;
 

b) Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

Theo đó, vì gia đình bạn nhận chuyển nhượng mảnh đất đó từ năm 1992 và có giấy tờ viết tay, hiện tại vẫn ở sinh sống ổn định. Tuy nhiên, lại là đất lấn chiếm nên bạn phải xác đinh lại xem đất đó có thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật đất đai hay không, nếu thuộc quy hoạch đó thì thì Nhà nước sẽ thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó. Trường hợp không thuộc quy hoạch nào thì gia đình bạn sẽ được xem xét để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp của bạn như sau:

-  Bạn nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ nhà đất cho chi cục thuế địa phương nơi có đất. Sau khi nhận được thông báo nộp tiền thì bạn nộp tiền tại kho bạc Nhà nước hoặc Chi cục thuế địa phương (đối với địa phương chưa tổ chức thu lệ phí trước bạ qua Kho bạc Nhà nước).

-  Bạn nộp một bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên và môi trường cấp quận/huyện nơi có đất. Hồ sơ gồm có các giấy tờ theo quy định tại tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2012 TT- BTNMT về hồ sơ thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận  quyền sử  dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liên với đất như sau:

1. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu gồm có:

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;

b) Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

c) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

d) Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo Mẫu số 08/ĐK;

đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

..."
Theo đó, bạn sẽ phải nộp hồ sơ gồm: đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy tờ, hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; 
giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

Ngoài ra, hồ sơ còn bao gồm bản sao chứng minh thư nhân dân (có chứng thực); sổ hộ khẩu của các bên.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có), các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về việc làm Sổ đỏ. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV. Hoài Trang- Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169