Nguyễn Đức Minh Hiếu

Tư vấn về vấn đề ly hôn, chia tài sản và nuôi sau ly hôn

Luật sư cho hỏi tài sản do công sức một mình tôi làm ra và gây dựng nên . Vậy khi ly hôn tôi có phải phân chia không? Tôi có 3 đứa con, con lớn 22 tuổi, con thứ 2 - 15 tuổi, con thứ 3 - 10 tuổi vậy tôi có được nuôi hết cả 3 hay không khi chồng tôi không làm ra tiền và không có việc làm suốt 23 năm qua? Chồng tôi hay cờ bạc và chuyên lấy tiền và xe tôi mua đem đi cầm và bán vậy tôi có được phép ly hôn không? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời tư vấn:  Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

1. - Tài sản do công sức một mìnH tôi làm ra và gây dựng nên . Vậy khi ly hôn tôi có phải phân chia không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì:
 

“Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.
Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
…”

Như vậy, tài sản của anh/chị sau khi ly hôn vẫn sẽ phải chia tùy thuộc vào đóng góp của vợ chồng vào khối tài sản chung.

2. - Tôi có 3 đứa con, con lớn 22 tuổi, con thứ 2 - 15 tuổi, con thứ 3 - 10 tuổi vậy tôi có được nuôi hết cả 3 hay không khi chồng tôi không làm ra tiền và không có việc làm suốt 23 năm qua?

Căn cứ theo quy định tại Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nuôi con sau khi ly hôn:


“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Như vậy, việc giải quyết nuôi con sẽ do anh chị thỏa thuận, nếu anh chị không thỏa thuận đối với con cái của chị đã đều trên 7 tuổi, vì vậy việc quyết định người có quyền nuôi con sẽ được Tòa án dựa trên nguyện vọng của các cháu.

3. - Chồng tôi hay cờ bạc và chuyên lấy tiền và xe tôi mua đem đi cầm và bán vậy tôi có được phép ly hôn không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về trường hợp ly hôn theo yêu cầu của một bên thì khi một bên vi phạm nghiêm trọng quyền và nghĩa vụ vợ chồng thì người còn lại sẽ có quyền yêu cầu ly hôn:


“Điều 56. Ly hôn theo yêu cầu của một bên

1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

…”

Trong khi đó việc chồng chị có hành vi gây thiệt hại về tài sản ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình, không thực hiện đúng nghĩa vụ của vợ, chồng:

 

“Điều 29. Nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng


1. Vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập.

2. Vợ, chồng có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.

3. Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng mà xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, gia đình và của người khác thì phải bồi thường.”

Như vậy, chị có quyền yêu cầu ly hôn theo quy định của pháp luật.

Hotline: 1900 6169