Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Tư vấn về trường hợp xin hỗ trợ về đất để phát triển kinh tế cho thương binh.

Luật sư tư vấn về trường hợp xin hỗ trợ về đất để phát triển kinh tế cho thương binh loại A, thương tật 61%. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Nội dung tư vấn: Kính gửi Công ty luật Minh Gia. Tôi có câu hỏi muốn mong muốn Công ty Luật Minh Gia giải thích, trả lời giúp. Bố tôi là thương binh loại A, thương tật 61%. Bố tôi được hưởng các chính sách của thương binh từ trước đến nay. Từ khi bố tôi lập gia đình sống trên mảnh đất của ông bà ngoại cho. Tôi muốn hỏi bây giờ gia đình muốn xin trợ cấp đất để phát triển kinh tế thì có được không? Kính mong công ty luật Minh Gia trả lời giúp. Tôi xin trân thành cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Khoản 5 Điều 20 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2005 quy định về Chế độ ưu đãi với thương binh như sau:

Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, được miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 4 của Pháp lệnh này.

Theo quy định trên, bố bạn là thương binh loại A, thương tật 61% sẽ được nhà nước ưu tiên giao đất, cho thuê đất để sản xuất, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc giao đất này sẽ cần đáp ứng căn cứ tại Điều 52 Luật Đất đai 2013:

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, Điều 54 Luật Đất đai 2013 quy định về việc giao đất cho cá nhân để phát triển kinh tế, sản xuất thuộc trường hợp cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này sẽ không phải thu tiền sử dụng đất.

Như vậy, tùy thuộc vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương, chính sách hỗ trợ của địa phương bạn với thương binh mà bố bạn sẽ được xem xét ưu tiên giao đất để sản xuất.

Với mục đích sản xuất, kinh doanh khác không thuộc trường hợp trên, bố bạn muốn được hỗ trợ về đất sẽ thuộc trường hợp thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013. Theo quy định tại Nghị định 31/2013/NĐ-CP, Nghị định 45/2014/NĐ-CP, bố bạn sẽ không được miễn, giảm tiền sử dụng đất dù thuộc đối tượng người có công với cách mạng.

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Đất đai – Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169