Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Tư vấn về thủ tục nhận cha cho con

Chào anh chị cho em hỏi thủ tục nhận cha con như sau: Em quen 1 người đã có con . bây giờ em muốn thêm họ của em vào giấy khai sinh của cháu. nhưng bây giờ muốn thay đổi cần xác nhận đơn xin nhận con của em . nhưng ko biết muốn xác nhận cái đơn xin nhận con đó gồm giấy tờ như thế nào. Tại em đi làm xa nhà mong anh chị giúp dùm em . Cho em xin mẫu đơn và thủ tục cần những gì . Mong anh chị giúp đỡ em . Em xin chân thành cảm ơn.

TRẢ LỜI: Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, theo thông tin anh cung cấp tôi xin trả lời như sau:

Từ những thông tin anh cung cấp, chúng tôi chưa thể xác định rõ quan hệ của anh với cháu bé trong trường hợp này là quan hệ cha con hay anh chỉ là cha dượng của bé.

Trường hợp anh là cha của cháu thì có thể thực hiện thủ tục cha nhận con nếu không có tranh chấp tại Ủy ban nhân dân xã nơi bạn hoặc người con đang cư trú theo quy định tại Điều 25 – Luật Hộ tịch 2014:

Điều 25. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp anh chỉ là cha dương của cháu thì việc thay đổi họ cho cháu phải được sự đồng ý của cả cha và mẹ cháu bé này, đồng thời, việc thay đổi họ cho bé phải thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 27 – Bộ luật dân sự 2017 như sau:

Điều 27. Quyền thay đổi họ

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.

Như vậy chỉ trong trường hợp bạn là cha đẻ của cháu và làm thủ tục xác định lại cha cho con hoặc bạn là cha dượng nhưng nhận cháu làm con nuôi, hoàn tất thru tục nhận nuôi con nuôi thì mới có thể yêu cầu thay đổi họ cho cháu.

Mẫu tờ khai đăng kí nhận con anh có thể tham khảo tại đây.

Hotline: 1900 6169