Vũ Thanh Thủy

Tư vấn về thủ tục đất đai và đề nghị di dời cột điện

Kính gửi Luật Minh Gia. Cá nhân có mua 02 mảnh đất trồng cây lâu năm, đã được cấp Giấy CNQSDĐ. Đất này đang xin chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất kinh doanh (theo kế hoạch nằm trong Cụm công nghiệp) và góp vốn kinh doanh vào công ty.

 

Vị trí này đã xin chủ trương và được cấp quyết định đầu tư. Hiện tại mảnh đất có đường dây điện 22kv đi ngang qua (theo thông tin thì đường dây này được lắp đặt từ năm 1997), khi đặt trụ điện bên điện lực có bồi thường hỗ trợ hoa màu trên đất. Nay tôi muốn di dời trụ điện ra sát ranh khu đất để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện dự án, tôi đã liên hệ với cơ quan điện lực ở địa phương và dự toán chi phí di dời là 500 triệu đồng, bên điện lực báo là tôi phải chịu chi phí này và tài sản là thuộc của điện lực. Nhờ Luật Minh Gia tư vấn giúp tôi 02 vấn đề sau:

1. Các thủ tục để hoàn thành việc góp vốn bằng tài sản là 02 mảnh đất nêu trên.

2. Theo quy định thì chi phí di dời trụ điện nêu trên là bên nào chịu, nếu tôi yêu cầu cơ quan điện lực di dời trụ điện ra khỏi khu đất, hoặc di dời trong phạm vi khu đất nhưng bên điện lực phải chịu chi phí di dời có được không?Xin cảm ơn!

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới Công ty Luật Minh Gia, với tình huống của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Thứ nhất, thủ tục góp vốn vào công ty

 

Căn cứ theo Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

 

"Điều 35. Tài sản góp vốn

 

1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

 

2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn."

 

Theo như quy định trên thì bạn oàn toàn có thể tiến hành góp vốn bằng quyền sử dụng 2 mành đất trên vào công ty.

 

Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất

 

- Bước 1: Định giá tài sản góp vốn

 

Tài sản góp vốn được định giá trên cơ sở những tiêu chí cụ thể như sau:

 

+ Tài sản góp vốn có thể được các thành viên góp vốn của công ty định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc bỏ phiếu.

 

+ Thuê tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp.

 

Việc xác định giá trị góp vốn phải lập thành biên bản xác định giá trị vốn góp của người góp vốn. Các thành viên công ty phải liên đới chịu trách nhiệm về kết quả định giá tài sản góp vốn.

 

Như vậy, trước khi tiến hành thủ tục góp vốn vào công ty thì hai mảnh đất trên của bạn cần phải được định giá.

 

- Bước 2: Sau khi lập hợp đồng góp vốn tại văn phòng công chứng  nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký  Đất đai có thẩm quyền

 

Hồ sơ Đăng ký góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất gồm:

 

+ Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất ;

 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản chính và bản photo);

 

+ Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (02 bản chính đã được công chứng);

 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, các giấy tờ nhân thân (bản sao CMND, sổ hộ khẩu…) của bên góp vốn nếu là cá nhân;

 

+ Văn bản ủy quyền đã được công chứng chứng thực (đối với trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục)

 

Thứ hai, về vấn đề di chuyển cột điện

 

Theo Điều 19 Nghị định 14/2014/NĐ-CP có quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không như sau:

 

“1. Đất ở, các loại đất khác trong cùng thửa với đất ở của một chủ sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau:

 

a) Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đất ở được quy định tại các văn bản pháp luật về đất đai;

 

b) Diện tích đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất nằm trong hành lang;

 

c) Trên cùng một thửa đất, bao gồm đất ở và các loại đất khác của một chủ sử dụng đất, khi bị hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không chiếm dụng khoảng không lớn hơn hạn mức đất ở thì phần diện tích các loại đất khác trên cùng thửa đất trong hành lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi các loại đất khác đó tính trên diện tích các loại đất khác nằm trong hành lang;

 

d) Trường hợp đất ở không đủ điều kiện như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

 

2. Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc hỗ trợ được thực hiện một lần, không lớn hơn 30% mức bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

 

3. Mức bồi thường, hỗ trợ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể. Kinh phí chi trả từ nguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp.”

 

Theo như quy định khi làm đường điện đi qua thì cần phải đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, dự án xây dựng công trình điện là nhằm phục vụ lợi ích của công cộng nên gia đình bạn không thể yêu cầu bên Điện lực di chuyển cột và đường dây điện sang vị trí khác không đảm bảo các điều kiện trên. Ngoài ra khi xây dựng, lắp đặt các mạng lưới điện trên thì phía bên công ty Điện lực đã hỗ trợ bồi thường. Như vậy, nếu bạn muốn di dời cột điện ra vị trí khác thì thông thường gia đình bạn sẽ phải chịu toàn bộ chi phí trừ trường hợp bạn thỏa thuận được với bên điện lực.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng.
CV tư vấn: Đào Thị Trà - Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169