LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về thời điểm tính giá đền bù đất đai?

Gia đình em có mảnh ruộng đã bị quy hoạch và có quyết định đền bù cách đây khoảng gần 10 năm. Nhưng vì có người khác tranh chấp nên gia đình chưa nhận được tiền đền bù. Xin hỏi luật sư là khi gia đình nhận được tiền đền bù thì mức giá đền bù sẽ là giá của 10 năm trước hay là mức giá bây giờ?


Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu, Công ty Luật Minh Gia xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 Nghị định 47/2014/NĐ - CP của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấ đai năm 2013:

3. Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt."

Điều 9 Nghị định 197/2004/NĐ- CP có quy định về thời điểm tính giá bồi thường như sau:
 
“Điều 9. Giá đất để tính bồi thường và chi phí đầu tư vào đất còn lại

1. Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố theo quy định của Chính phủ; không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng.

2. Trường hợp thực hiện bồi thường chậm được quy định như sau :

a) Bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra mà giá đất tại thời điểm bồi thường do ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi;

b) Bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ra, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.

3. Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí thực tế người sử dụng đất đã đầu tư vào đất để sử dụng theo mục đích được phép sử dụng bao gồm: tiền thuê đất trả trước còn lại, chi phí san lấp mặt bằng và một số chi phí khác liên quan trực tiếp có căn cứ chứng minh đã đầu tư vào đất, mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất còn chưa thu hồi được.”

Như vậy, với trường hợp của bạn, áp dụng điểm b khoản 2 Điều này, cơ quan có thẩm quyền sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc bồi thường chậm cho gia đình bạn; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định bồi thường thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định bồi thường đó. Tức là bạn không có quyền đòi mức đền bù giải phóng mặt bằng theo đơn giá hiện hành nếu giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường cao hơn giá tại thời điểm có quyết định bồi thường. 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về thời điểm tính giá đền bù đất đai?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng
C.V Nguyễn Thị Quyên - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh