Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Tư vấn về tài sản khi nam nữ sống chung không đăng ký kết hôn

Chào luật sư cho tôi hỏi về vấn đề tài sản khi chung sống mà không có đăng ký kết hôn như sau: Ba mẹ tôi sống với nhau như vợ chồng năm 1989 và sinh tôi năm 1988. Đến nay vẫn chưa đăng ký kết hôn nhưng trên sổ hộ khẩu gia đình thì có thể hiện vợ chồng, và việc ba mẹ tôi sống chung như vợ chồng đều được mọi người biết. Trong quá trình sống chung ba mẹ tôi có 2 mảnh đất một mảnh chỉ đứng tên ba và một mảnh đứng tên mẹ.

Trong trường hợp này nếu ba/ mẹ tôi bán thì có cần sự đồng ý của bên còn lại không? Nếu ly hôn thì có được giải quyết theo luật hôn nhân và gia đình không? Tài sản trên có được công nhận là tài sản chung không?

 

Trả lời: Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi, Luật Minh Gia xin trả lời như sau:

Theo khoản 5 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

"Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn".

Như vậy, việc bố mẹ bạn sống chung với nhau nhưng chưa đăng kí kết hôn thì vẫn không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Việc sổ hộ khẩu của gia đình bạn có ghi nhận quan hệ của ba mẹ bạn là vợ chồng là sai sót của cơ quan nhà nước trong việc cấp sổ hộ khẩu. Do đó, để bố mẹ bạn được pháp luật công nhận là vợ chồng, khi ly hôn được giải quyết theo luật hôn nhân và gia đình thì bố mẹ bạn phải tiến hành đăng ký kết hôn theo quy định của luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Về tài sản trong trường hợp nam nữ sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo quy định tại Điều 16 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

"Điều 16. Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

1. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn dược giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


2. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập."

Tài sản mà bố mẹ bạn có được trong thời kì sống chung với nhau như vợ chồng là hai miếng đất nhưng vì không được pháp luật công nhận là quan hệ hôn nhân nên không được coi là tài sản chung của vợ chồng, khối tài sản chung này sẽ được xác định là sở hữu chung theo phần, chủ sở hữu có quyền tự định đoạt phần thuộc sở hữu của mình. 

Theo đó, việc bố hoặc mẹ bạn muốn bán đất thì phần đất đó phải là phần đất thuộc sở hữu của mình và không cần phải có sự đồng ý của người còn lại.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh