LS Hoài My

Tư vấn về phân chia tài sản khi ly hôn

Nhờ luật sư giải đáp về chia tài sản vợ chồng như sau. Tôi mua 1 mảnh đất 100m2. Và có chứng nhận đang độc thân khi mua mảnh đất này. Một năm sau tôi kết hôn. Vợ chồng tôi góp tiền xây căn nhà. Bây giờ chúng tôi không hợp nhau nên ly hôn. Vậy cho tôi hỏi khi ly hôn thì phân chia tài sản giá trị căn nhà hay phân chia cả lô đất mà tôi mua trước khi kết hôn. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia. Trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau.

 

Khoản 4 Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn như sau:

“4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.”

Do bạn không nói rõ là bạn và chồng bạn có thỏa thuận với nhau về việc đưa mảnh đất đó vào làm tài sản chung hay không. Nên nếu sau khi kết hôn bạn và chồng bạn có thỏa thuận đưa mảnh đất đó vào làm tài sản chung thì khi ly hôn mảnh đất đó cũng sẽ được chia đôi cho cả hai.

Còn trong trường hợp, bạn không có thỏa thuận với chồng bạn về việc đưa mảnh đất đó vào làm tài sản chung và trong trường hợp có tranh chấp thì bạn phải chứng minh được tài sản mà vợ, chồng bạn đang có tranh chấp là tài sản riêng của bạn thì mảnh đất đó thuộc tài sản riêng của bạn.

Khoản 1 Điều 62 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn như sau:

“1. Quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó.”

Căn cứ vào quy định trên thì khi ly hôn mảnh đất đó thuộc về bạn, chồng bạn sẽ không được chia đối với mảnh đất đó.

Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình quy định về Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn như sau:

“...................................

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

.........................”

 

Theo quy định trên, ngôi nhà là do cả 2 vợ chồng bạn góp tiền xây nên khi ly hôn ngôi nhà sẽ được chia đôi. Nếu mảnh đất là tài sản riêng của bạn thì ngôi nhà sẽ không chia được bằng hiện vật nên sẽ chia theo giá trị ngôi nhà. Như vậy, bạn sẽ nhận ngôi nhà và chồng bạn nhận tiền. Trong trường hợp, phần tài sản bằng hiện vật là ngôi nhà đó có giá trị lớn hơn phần bạn được hưởng thì bạn phải thanh toán cho chồng bạn phần chênh lệch.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh