LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về phân chia tài sản chung vợ chồng.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Bố mẹ chồng tôi có 1 ngôi nhà chung. Bố chồng hiện tại ở riêng với vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi bán căn nhà chung để trang trải nợ nần. Số tiền bán nhà được 300 triệu, mẹ tôi trả nợ hết 150 triệu, sau đó đưa lại cho bố chồng và chồng tôi số tiền là 150 triệu, tôi muốn hỏi số tiền còn lại đó phân chia như thế nào theo đúng pháp luật ah.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Luật Hôn nhân và gia đình 2014  quy định như sau:

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung…”

Như vậy, căn nhà là tài sản chung của bố và mẹ chồng bạn. Theo đó, số tiền 300 triệu có được từ việc bán căn nhà này được xác định là tài sản chung vợ chồng.

Căn cứ theo quy định tại Điều 59 của Luật này quy định về Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn, thì tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc sẽ được chia đôi.

Như vậy, nếu bố mẹ chồng bạn không có thỏa thuận khác thì về nguyên tắc 300 triệu này sẽ được chia đôi. Song bạn có đề cập đến việc mẹ chồng bạn đã sử dụng 150 triệu để trả nợ. Thì cần xác định khoản nợ này là nợ chung của vợ chồng hay nợ riêng của mẹ chồng bạn.

Nếu số tiền 150 triệu này được sử dụng để thanh toán nợ chung của vợ chồng thì số tiền 150 triệu còn lại sẽ được chia đều cho cả bố và mẹ chồng bạn.

Nếu số tiền 150 triệu này được sử dụng để thanh toán nợ riêng của mẹ chồng bạn, thì phẩn 150 triệu còn lại được xác định là của bố chồng bạn.

Hotline: 1900 6169