Hoàng Tuấn Anh

Tư vấn về mức đền bù đất lâm nghiệp đã giao cho nhà nước

Luật sư tư vấn về mức đền bù đất cho đất phi nông nghiệp và đất rừng tự khai phá đã giao cho nhà nước nhưng vẫn phải đóng thuế.

 

Xin chào luật sư!  Tôi có một việc sau xin nhờ luật sư tư vấn: Tôi có một thửa đât với diện tích 200m2 (đất phi nông nghiệp) có đóng thuế từ năm 2003 đến nay. Nhưng đến khi bồi thường, thửa đất của tôi lại tính theo giá đất nông nghiệp chứ không phải đất phi nông nghiệp như tôi đã đóng thuế. Gia đình tôi có 2,4ha đất trồng cây lâu năm khai phá từ năm 1970. Đến năm 2006, gia đình tôi xin giao rừng cho lâm nghiệp (rừng đặc dụng của tỉnh). Và gia đình tôi tiếp tục phải đóng thuế sau khi đã giao rừng cho lâm nghiệp. Năm 2014, công ty than lấy làm đường giao thông trong mỏ và gia đình tôi chỉ nhận được tiền hỗ trợ đất với giá 5,200 đồng/m2. Vậy mong luật sư tư vấn gia đình tôi đã nhận đủ quyền lợi của mình chưa. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho Luật Minh Gia. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

 

Thứ nhất, Theo quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013 về Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất: “Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.”

 

Cụ thể việc bồi thường được tiến hành theo Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP

 

"1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

 

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

 

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

 

4. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định."

 

Do đó, đất phi nông nghiệp của bạn phải được bồi thường đúng theo loại đất này hoặc nếu bồi thường bằng tiền thì phải bồi thường bằng giá đất tại thời điểm thu hồi đất. Vì vậy, bạn cần tìm hiểu nếu ở địa phương còn đất thì bạn phải được bồi thường bằng đất ở, nếu không còn đất mà bồi thường bằng tiền thì số tiền phải bằng với giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khi đó.

 

Thứ hai, do năm 2006 bạn đã giao rừng cho tỉnh và trở thành rừng đặc dụng do đó nó đã trở thành sở hữu của nhà nước nên bạn sẽ không được hưởng bồi thường từ rừng trên mảnh đất này. Tuy nhiên bạn vẫn phải đóng thuế từ đó đến nay, nên mảnh đất vẫn thuộc quyền sở hữu của bạn nên bạn vẫn phải được đền bù đúng với giá đất phi nông nghiệp ở thời điểm bị thu hồi. 

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng !
CV tư vấn: Trần Thanh Hương - Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169