LS Trần Khánh Thương

Gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp quy định thế nào?

Khi đến thời hạn sử dụng đất nông nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có được tiếp tục sử dụng đất hay không, việc xin gia hạn thời hạn sử dụng đất có phải là thủ tục bắt buộc không là thắc mắc của rất nhiều người quan tâm. Dưới đây Luật Minh Gia sẽ giải đáp trường hợp hỏi về việc gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp và các vấn đề liên quan như sau:

Câu hỏi:

Năm 2010, Ba tôi có 19000 m2 đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng lúa) vượt hạn mức. Đến năm 2010 Ba tôi đã chia lại cho em gái tôi và em gái tôi đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này có ghi thời hạn đến năm 2015. Do đó đến nay đã hết hạn, nhưng khi đến UBND huyện gia hạn thì cán bộ huyện bảo đất không gia hạn được vì là đất tạm giao do vượt hạn mức.

Vì vậy không thể thế chấp tại ngân hàng để vay vốn sản xuất được. Tôi thắc mắc một điều là diện tích đất này đã được Ba tôi chia lại cho em tôi đứng tên và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, em tôi chỉ có 19.000 m2, tại sao vẫn không được gia hạn? Xin Các Luật sư tư vấn cho tôi, tôi xin cảm ơn!

Giải đáp:

- Về việc gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì gia đình bạn đang sử dụng đất có thời hạn và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên hiện nay thì thời hạn sử dụng đất đã hết từ thời điểm 2015. Điều 126 Luật đất đai 2013 quy định về đất sử dụng có thời hạn như sau:

“Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn

1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

Như vậy, gia định bạn khi hết hạn quyền sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất với thời hạn là 50 năm.

>> Tư vấn quy định về gia hạn quyền sử dụng đất, gọi: 1900.6169

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 74. Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất

2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:…”

Với quy định này, khi hết hạn quyền sử dụng đất thì gia đình bạn được tiếp tục sử dụng đất mà không cần phải tiến hành làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. Đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao thì không có thủ tục gia hạn đất mà chỉ có thủ tục xin xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận trong trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng và chưa có quyết định thu hồi đất.

- Về diện tích đất vượt hạn mức

Bạn có trao đổi là “cán bộ huyện bảo đất không gia hạn được vì là đất tạm giao do vượt hạn mức”, trường hợp này thì trước tiên bạn nên kiểm tra hạn mức sử dụng đất địa phương theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi có đất để xác định việc trả lời của Cán bộ huyện có hợp lý hay không.

Nếu trong trường hợp đất được giao vượt quá hạn mức sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 (ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực) thì phải chuyển sang hình thức cho thuê đất đối với phần vượt hạn mức theo quy định tại khoản 8 Điều 210 Luật đất đai 2013 như sau:

“Điều 201. Điều khoản chuyển tiếp

8. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng diện tích đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật này.”

Như vậy, sau khi kiểm tra hạn mức sử dụng đất địa phương mà diện tích đất nông nghiệp của gia đình vượt hạn mức thì phần vượt hạn mức sẽ chuyển sang hình thức thuê đất. Sau khi xác định được chính xác phần đất được giao không vượt hạn mức thì bạn có thể xin xác nhận lại thời hạn sử dụng đất theo quy định tại Điều 74 Nghị định 43/2014 NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013.

Hotline: 1900 6169