Lò Thị Loan

Tư vấn về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Em định mua đất nhưng sổ đỏ mục ghi chú có ghi: thửa đất không phù hợp quy hoạch sử dụng đất ở nhưng chưa có văn bản thông báo về chủ trương thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xin hỏi Luật sư, có phải thửa đất ở diện quy hoạch, tương lai sẽ bị thu hồi không ạ. Nếu mua thì sẽ ra sao ạ.Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại điều 188 Luật đất đai 2013 thì người sử dụng đất sẽ được thực hiện quyển chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau:

- Có Giấy chứng nhận

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, chỉ cần người sử dụng đất đáp ứng đủ các điều kiện trên hoàn tòa có thể chuyển nhượng. Đối với trường hợp của bạn, đất mà bạn muốn nhận chuyển nhượng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tuy nhiên là đất không phù hợp với quy hoach nhưng hiện tại vẫn chưa có văn bản thông báo về chủ trương thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do đó bạn vẫn có thể nhận chuyển nhượng mảnh đất đó và tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật

Sau này, nếu có quyết định thu hổi mảnh đất thì bạn sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169