Vũ Thanh Thủy

Tư vấn về cấp GCNQSDĐ đối với trường hợp xây dựng sai giấy phép

Tôi muốn hỏi luật sư về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất với nội dung câu hỏi:

 

Tôi ở TP HD vừa xây dựng nhà ở năm 2015. sau khi xây dựng xong tôi muốn làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất. Nhưng do sau khi làm thủ tục xin giấy phép xây dựng khu phố có vận động bà con hiến đất để mở rộng đường nên tôi đồng ý vì thế công trình nhà của tôi phải lùi vào so với thiết kế 30m2 sàn, do vậy khi tôi đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND Tp trả lại hồ sơ vì làm sai giấy phép xây dựng và yêu cầu tôi sang bên quy tắc tp để nôp phạt, nhưng khi tôi sang bên quy tắc để nôp phạt thì bên quy tắc nói chưa có quy định về việc sử phạt vói trường hợp của tôi và nói tôi phải chờ. không biết là phải chờ đến bao giờ nữa. xin luật sư giải thích về trường hợp của tôi. Tôi xin trân thành cảm ơn.

 

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

 

Theo Điều 12 Luật Xây dựng 2014 về các hành vi bị cấm trong đó có: “4. Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, trừ trường hợp có giấy phép xây dựng có thời hạn; vi phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp".

 

Hành vi xây dựng sai phép được hiểu là xây dựng sai một trong các nội dung của giấy phép xây dựng và các bản vẽ thiết kế được cơ quan cấp giấy phép xây dựng đóng dấu kèm theo giấy phép xây dựng được cấp (Điều 6 Thông tư 02/2014/TT-BXD)

 

Do đó, đối với hành vi xây dựng gia đình nhà bạn không phù hợp với giấy phép xây dựng thì sẽ bị xử lí vi phạm theo quy định Điều 13-Nghị định 121/2013/NĐ-CP về vi phạm quy định về tổ chức thi công xây dựng: “5. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới như sau:

 

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản này;

 

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị;

 

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

Như vậy, hành vi của bạn thuộc trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị nên mức phạt là từ 10 triệu – 20 triệu.

 

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 118, Luật Xây dựng 2014 thì đối với các công trình xây dựng nội dung quy định trong giấy phép xây dựng thì sẽ buộc bị tháo dỡ, tuy nhiên nếu công trình xây dựng của nhà bạn nếu không vi phạm chỉ giới xây dựng, không gây ảnh hưởng các công trình lân cận, không có tranh chấp, xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp thì sau khi nộp phạt vi phạm hành chính theo khoản 5 trên và thực hiện việc nộp phạt số tiền 40% giá trị phần xây dựng không phép (được tính theo quy định tại Điều 8, thông tư 02/2014/TT-BXD) cơ quan có thẩm quyền phải điều chỉnh giấy phép xây dựng cho bạn và bạn có thể đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (khoản 9, Điều 13, Nghị định 121/2013/NĐ-CP).

 

Về việc chưa có quyết định xử phạt đối với trường hợp của bạn:

 

 Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, quản lý phát triển nhà và công sở là 02 năm (Khoản 2, Điều 4 Nghị định 121/2013/NĐ-CP). Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định là nếu khi người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phát hiện có vi phạm hành chính mà vi phạm hành chính này đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do cơ quan có thẩm quyền chuyển đến thì thời gian cơ quan có thẩm quyền thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính (Khoản 3, Điều 4 Nghị định 121/2013/NĐ-CP).

 

Mà theo quy định của pháp luật thời hiệu xử lý vi phạm hành chính là khoảng thời hạn nhất định do pháp luật quy định, trường hợp quá thời hạn này thì người có thẩm quyền không được ra quyết định xử lý vi phạm hành chính.

 

Do đó, nếu hết thời hạn 2 năm kể từ thời điểm nêu trên mà cơ quan có thẩm quyền vẫn không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bạn thì không được xử phạt và bạn có thể làm thủ tục cấp GCNQSDĐ.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về cấp GCNQSDĐ đối với trường hợp xây dựng sai giấy phép. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

CV Dương Xuân - Công ty Luật Minh Gia