Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Tư vấn về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Gia đình tôi có đất trang trại, có hợp đồng thuê đất ký kết với Lâm Trường huyện. Khi bị thu hồi toàn bộ diện tích đất đó thì gia đình tôi sẽ được đền bù như thế nào? có được cấp tái định cư không khi chưa có giấy CNQSDĐ?

Nội dung đề nghị tư vấn:
 
Gia đình tôi hiện tại đang làm trang trại VAC theo chương trình 327 của Chính Phủ năm 1994, có hợp đồng thuê đất ký kết với Lâm Trường huyện. Nhưng sắp tới có dự án nhà máy xi măng sẽ lấy hết đất và cây cối trên đất mà gia đình tôi đang làm. Xin hỏi gia đình tôi sẽ được đền bù như thế nào? có được cấp tái định cư không khi đất canh tác chưa có giấy CNQSDĐ? xin chân thành cảm ơn!
 
Trả lời tư vấn:
 
Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo điều 74, điều 76, luật Đất đai 2013 có quy định như sau:

“Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi
thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”
 
“Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.”
 
Theo bạn trình bày, gia đình bạn hiện tại đang làm trang trại VAC theo chương trình 327 của Chính Phủ năm 1994, có hợp đồng thuê đất ký kết với Lâm Trường huyện và giờ Nhà nước lại có kế hoạch sẽ thu hồi toàn bộ phần đất đó để xây dựng nhà máy xi măng thì gia đình bạn sẽ được bồi thường. Việc bồi thường sẽ tuân theo nguyên tắc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Cụ thể đối với đất làm trang trại, do chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên  sẽ được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.
 
Do đất của gia đình bạn là đất làm kinh tế trang trại, không phải là đất ở nên khi thu hồi đất thì gia đình bạn không thuộc diện được cấp tái định cư theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên có thể trong trường hợp này gia đình nhà bạn sẽ được hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo điều 83, Luật đất đai 2013 như sau:
 
“Điều 83. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;

b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất
nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”
  

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV: Ngọc Anh  - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169