Vũ Thanh Thủy

Tư vấn về bồi thường khi bị thu hồi một phần diện tíc nhà và đất ở

Chào luật sư minh gia. 1) Gia đình tôi đang trong quy hoạch giải phóng mặt bằng. Đất. Nhà tôi mặt dương dài 10,5m sâu 1 chiều 6,45 và 1 chiều 7,15 tổng dt là 72 m khi. Dự án mở đường lấy vào nhà tôi mất 1/2 đất và nhà đúng như đất. Chiều sâu 7,15 còn 4,35 m và chiều 6,45 còn 2,45m . Cho tôi hỏi đất nhà tôi có sổ đỏ diện tích đất nhà tôi còn lại mỏng méo như vậy thì có đủ điều kiện để được nhà nước đền bù đất không?

 

2) phần công tình xây dưng khi giải tỏa bị cắt mất 1/2 nhà như điện tích đất như thế thì đền bù thế nào? - chiều 7,15 có phần nhà 2 tầng bê tông , co Tum be tong. trên sân thượng tầng hai có mái tôn( công trình phụ khép kín) (mặt cắt 7,35, mát đi sâu 1 chiều là 2,8 và 1 chiều là 3,6) - chiêu 6,45 có phần nhà 3 tầng, mặt cắt là 3,15 mát đi chiêu sâu 1 chiều 3 6 và 1 chiêu là 4,30 m. Với diện tích đất và nhà mất đi như vậy thì gia đình tôi đựoc đền bù như thẻ nào? Trân trọng cam ơn luật sư minh gia.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới Công ty Luật Minh Gia, với tình huống của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

 

Thứ nhất,  về vấn đề bồi thường:

 

Căn cứ vào Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định:

 

Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

 

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

 

Theo đó, nếu gia đình bạn  không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm,có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ đáp ứng đủ điều kiện để nhà nước bồi thường khi thu hồi nhà và đất.

 

Theo Điều 79 Luật Đất đai 2013 quy định về vấn đề bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở, cụ thể:

 

Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

……………….

 

 Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định:

 

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai 2013 được thực hiện theo quy định sau đây:

 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

 

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

 

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

 

Như vậy, khi nhà nước thu hồi một nửa diện tích nhà và đất của gia đình bạn mà diện tích nhà và đất không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND tỉnh nơi có đất thu hồi thì có hai trường hợp xảy ra:

 

Trường hợp 1: Nếu gia đình không còn đất ở và nhà ở nào khác trong khu vực nơi có đất thu hồi thì sẽ được bồi thường bằng đất ở và nhà ở tái định cư.

 

Trường hợp 2: Nếu gia đình còn đất ở và nhà ở trong khu vực thì được bồi thường bằng tiền.

 

Thứ hai, mức bồi thường:

 

Theo khoản 2 Điều 74 Luật đất đai 2013 nêu rõ việc bồi thường bằng tiền sẽ theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất của gia đình bạn

 

Hơn nữa, nếu trong quá trình thu hồi để giải phóng mặt bằng mà gia đình bạn bị thiệt hại ½ công trình xây dựng thì sẽ được bồi thường theo điều 89 Luật đất đai 2013:

 

Điều 89. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

 

1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.

2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được bồi thường thiệt hại theo quy định của Chính phủ.

 

Ngoài ra theo khoản 1 điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định khoản tiền bồi thường thiệt hại về nhà, công trình được tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

 

Như vậy mức bồi thường về đất và công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi bị thiệt hại thì sẽ được bồi thường theo giá do UBND tỉnh quy định đối với từng địa phương. 

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng.
CV tư vấn: Đào Thị Trà - Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo