Trần Phương Hà

Tư vấn trường hợp đứng tên trên GCNQSDĐ khi không đủ diện tích tách thửa.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Chú Thím tôi đang đứng tên sở hữu sổ đỏ QSD đất ở với diện tích 70 m2. Chú Thím tôi chuyển nhượng lại QSD 1 phần đất là 27 m2 cho Ba Mẹ tôi. Với diện tích này thì không thể tách thửa được theo quy định về cạnh thửa tối thiểu của UBND tỉnh.

 

Vậy xin hỏi Ba Mẹ tôi có thể đứng đồng sở hữu với Chú Thím tôi trên sổ đỏ được không? Chú Thím tôi yêu cầu nếu đứng đồng sở hữu thì phải thể hiện phần diện tích của mỗi bên chứ không chịu sở hữu như nhau. Nếu không thể làm được thì liệu còn cách nào khác để thể hiện quyền của Ba Mẹ tôi trên sổ đỏ hay không? Bởi vì nếu sổ đỏ chỉ đứng tên Chú Thím tôi thì họ sẽ tự ý đi thế chấp ngân hàng mà Ba Mẹ tôi không hay biết gì (Việc này đã xảy ra rồi).

Vậy kính mong Luật sư vấn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn! 

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, về vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 

Theo quy định tại Khoản 3 Thông tư 23/2014/TT – BTNMT quy định:

 

3. Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người.

Trên mỗi Giấy chứng nhận ghi thông tin đầy đủ về người được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều này; tiếp theo ghi "Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với... (ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)".

Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất mà có thỏa thuận bằng văn bản cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật) thì Giấy chứng nhận được cấp cho người đại diện đó. Trên Giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện theo quy định tại Khoản 1 Điều này, dòng tiếp theo ghi "Là người đại diện cho những người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) gồm:... (ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)".

Trường hợp có nhiều người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên trang 1 không hết thì dòng cuối trang 1 ghi "và những người khác có tên tại điểm Ghi chú của Giấy chứng nhận này"; đồng thời tại điểm Ghi chú của Giấy chứng nhận được ghi: "Những người khác cùng sử dụng đất (hoặc cùng sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) gồm:... (ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất còn lại)".”

 

Vậy theo quy định trên ba, mẹ bạn hiện nay có thể đồng đứng tên trên GCNQSDĐ đối với mảnh đất của chú, thím bạn. Hiện nay khi thực hiện thủ tục mua bán xong ba, mẹ bạn cùng chú thím có thể đến Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện để thực hiện đăng ký biến động đất đai để ghi tên ba, mẹ bạn vào GCNQSDĐ đó, tuy nhiên khi thực hiện đăng ký biến động mẹ bạn cũng cần phải trình bày rõ trường hợp của mình và ghi vào mẫu đơn đăng ký biến động đất đai về việc ghi thông tin, diện tích của từng chủ sở hữu trong đó.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn trường hợp đứng tên trên GCNQSDĐ khi không đủ diện tích tách thửa.. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

CV. Lý Quỳnh Giang - Công ty Luật Minh Gia