LS Trần Liên

Tư vấn trường hợp đăng kí kết hôn tại nơi đăng kí tạm trú

Nội dung em cần tư vấn: Nhờ luật Minh Gia giải đáp giúp thủ tục đăng ký kết hôn ơ đâu như sau: Hiện tại em và bạn gái em đag ở đồng nai nhưng quê em ở nghệ an mà em muốn đăng ký kết hôn tại đồng nai có được không được ạ . hiện em và bạn gái em đã có giấy xác nhận ở quê gửi vào . mà em đã lên phường xin làm nhưng họ bảo không là được . Xin tư vấn giùm em.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công Ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 17 – Luật hộ tịch 2014 có quy định về Thẩm quyền đăng ký kết hôn như sau:

Điều 17. Thẩm quyền đăng ký kết hôn và nội dung Giấy chứng nhận kết hôn

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

2. Giấy chứng nhận kết hôn phải có các thông tin sau đây:

a) Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ;

b) Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn;

c) Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Theo quy định này thì thẩm quyền đăng ký kết hôn đối với công dân Việt Nam cư trú trong nước do Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của nam hoặc bên nữ thực hiện.

Đồng thời, Luật cư trú 2006 (sửa đổi năm 2013) có quy định tại Điều 12 như sau:

Điều 12. Nơi cư trú của công dân

1. Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Như vậy,Trường hợp này, hai bạn chỉ có thể đăng ký kết hôn tại nơi bạn hoặc vợ sắp cưới bạn mình có đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú, nghĩa là tại Nghệ An –nơi mà hai bạn đăng kí thường trú. Trường hợp các bạn muốn đăng lý kết hôn ở Đồng Nai thì phải có đăng ký tạm trú tại địa phương này.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn riêng