Luật sư Vũ Đức Thịnh

Tư vấn quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất giữa các chủ sở hữu có được coi là hợp pháp? Và thủ tục chuyển đổi được quy định thế nào? Nội dung cụ thể như sau:

Câu hỏi:

Kính gởi Công ty Luật Minh Gia, Xin Công ty tư vấn giúp tôi trường hợp sau: Gia đình tôi có 5 công đất ở Bạc Liêu. Gia đình hàng xóm cũng có 5 công đất nhưng cách xa thửa đất còn lại của họ nên họ muốn đổi ngang với 5 công đất của gia đình tôi. Xin hỏi trường hợp đổi như vậy có hợp pháp không? Chúng tôi cần phải làm những thủ tục giấy tờ gì? Có phải đóng thuế phí gì không? Xin cảm ơn Công ty rất nhiều!

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

- Thứ nhất, về quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất

Tại Điều 179 Luật đất đai 2013 quy định về Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

b) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác;”

Ngoài ra, tại Điều 190 Luật đất đai 2013 quy định Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp:

“Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.”

Như vậy, theo các quy định trên, các chủ sử dụng đất có quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất với nhau và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng này và lệ phí trước bạ

Tư vấn quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất

Tư vấn quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất

- Thứ hai, về thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất

Các bên nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin chuyển đổi quyền sử dụng đất;

+ Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất (có công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền)

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);

+ Trích đo địa chính thửa đất.

Hồ sơ nộp tại: Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

Trên đây là nội dung tư vấn về: Quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ để được giải đáp.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Đăng ký tư vấn